Tobiszowski o dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski

21
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

19 grudnia 2018 r. została podpisania przez PGNiG i firmę Port Arthur LNG, LLC, spółkę zależną Sempra LNG & Midstream, LLC, długoterminowa umowa na odstawy gazu skroplonego LNG. W uroczystości uczestniczyli także John Sullivan- zastępca sekretarza stanu oraz Georgette Mosbacher, Ambasador USA w Polsce.

 

– Podpisana dzisiaj umowa stanowi istotny wkład w budowę fundamentu polskiej niezależności energetycznej po wygaśnięciu obowiązujących kontraktów i jest potwierdzeniem konsekwentnej realizacji polityki rządu w zakresie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

„Umowa zakłada zakup przez PGNiG około 2 mln t LNG (tj. około 2,7 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat.  W umowie zaznaczono, że dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku” – poinformował resort energii.

Według wiceministra, gwarancją bezpieczeństwa energetycznego i korzystnych cen jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw importowanych surowców. Otwierające się przed Polską możliwości pozyskiwania gazu ziemnego na konkurencyjnych warunkach powodują, że to paliwo odgrywa coraz większą rolę w polskim miksie energetycznym, gdyż priorytetem rządu jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom i odbiorcom prywatnym nieprzerwanych, stabilnych dostaw energii w konkurencyjnej cenie.