Trzeci dzień posiedzenia Sejmu

05
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wielogodzinna debata nad ustawą budżetową na rok 2019 oraz głosowania zdominowały ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie podjęli decyzje dotyczące PPK oraz likwidacji obowiązku składania zeznań PIT. Izba ponownie nie wybrała nowego Rzecznika Praw Dziecka.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która likwiduje obowiązek corocznego składania zeznań podatkowych (PIT). Urząd sporządzi je za nas. Każdy podatnik będzie mógł zapoznać się z przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniem. Jeśli nie będzie chciał wprowadzać zmian (np. wspólnie rozliczać się z małżonkiem, korzystać z ulg i odliczeń) – nie będzie musiał robić nic. Zeznanie podatkowe zostanie automatycznie uznane za złożone. Pozostanie równocześnie możliwość samodzielnego wypełnienia zeznania, w tym w formie papierowej. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Sejm uchwalił także ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W ramach PPK każdy zatrudniony będzie miał możliwość oszczędzania na cele emerytalne – część wynagrodzenia pracodawca odprowadzi do funduszu gromadzącego i pomnażającego kapitał. Pozostała część wpłat na indywidualne konta pochodzić będzie od pracodawcy oraz od państwa. Uczestnictwo w PPK będzie dobrowolne. Teraz ustawą zajmą się senatorowie.

Ponadto podczas I czytania posłowie odbyli debatę nad ustawą budżetową na rok 2019. Priorytetowym celem rządu jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego. Strona dochodowa projektowanego budżetu uwzględnia wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast po stronie wydatków projekt zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań rządu m.in. kontynuację programów „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów oraz dalsze podnoszenia wydatków na obronność. Rząd przewiduje, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 386,9 mld zł, wydatki 415,4 mld zł, PKB wzrośnie o 3,8 a inflacja nie przekroczy 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 1,8 proc. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Izba skierowała obywatelski projekt przewidujący likwidację obowiązku szczepień ochronnych proponując wprowadzenie zasady dobrowolności do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm, po raz kolejny, nie wybrał nowego Rzecznika Praw Dziecka. Kandydatura Agnieszki Dudzińskiej nie uzyskała bezwzględnej większości głosów i została odrzucona, w związku z czym procedura wyboru zostanie przeprowadzona ponownie.