Unia Międzyparlamentarna przyjęła Rezolucję Końcową na spotkaniu ws. zmian klimatu w ramach COP24

10
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Polska po raz czwarty sprawuje prezydencję COP i po raz trzeci w jest gospodarzem szczytu klimatycznego, który odbywa się w Katowicach. W ramach szczytu polski Sejm i Unia Międzyparlamentarna zorganizowały Spotkanie Parlamentarne w Krakowie.

– Wszyscy mamy świadomość, że koniecznych działań w sprawie zmian klimatu nie można odkładać na później. Niektóre niezbędne kroki już zostały podjęte, ale ich tempo musi wzrosnąć, jeśli mamy zatrzymać wzrost temperatury na poziomie poniżej 2 st. C. Ryzyko przyszłych szkód zależy od tego, jak szybko zredukujemy emisję gazów cieplarnianych – mówiła otwierając posiedzenie Beata Mazurek, wicemarszałek Sejmu i przewodnicząca Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. – Skuteczne ograniczenie zmian klimatu pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ na ekosystemy i ludzkie zdrowie, zmniejszy potrzeby adaptacyjne, a jednocześnie ułatwi osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju agendy 2030. Polska od lat aktywnie uczestniczy w realizacji globalnej polityki klimatycznej. Osiągnęliśmy cel ograniczenia emisji ustalony treścią Protokołu z Kioto, przekraczając jego założenia niemal pięciokrotnie – podkreśliła wicemarszałek Mazurek.

Sesja zapewniła parlamentarzystom z ponad 40 krajów świata uzyskanie informacji z pierwszej ręki na temat głównych problemów i kierunków COP24. W panelach dyskusyjnych poruszających takie tematy jak optymalizacja instrumentów ekonomicznych i tworzenie skutecznych przepisów dot. ochrony środowiska wzięli udział eksperci bezpośrednio zaangażowani w proces decyzyjny UNFCCC, którzy pomagali uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat zaleceń zawartych w Parlamentarnym Planie Działań w sprawie zmian klimatu IPU i omówią sposoby zapewnienia realizacji porozumienia paryskiego zawartego w grudniu 2015 r.

– Mieliśmy okazję wziąć udział w interesujących dyskusjach w dwóch kwestiach: tworzenia środowiska opartego o odnawialne źródła energii oraz politykę finansową, w szczególności dotyczącą cen na emisję CO2 – ocenił prowadzący podsumowanie posiedzenia wicemarszałek Senatu prof. Michał Seweryński. – Najważniejsze jest to, że wszyscy nauczyliśmy się dziś wiele nie tylko od ekspertów, ale też od siebie nawzajem, słuchając o doświadczeniach i najnowszych projektach wdrażanych na całym świecie – zauważył wicemarszałek Senatu.

Parlamentarzyści przyjęli przez aklamację Rezolucję Końcową wraz z wprowadzonymi na wniosek kilku państw zmianami i zgodzili się, że kluczowe znaczenie ma ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i wdrażanie nowoczesnych technologii.

– Na parlamentarzystach spoczywa szczególna odpowiedzialność. Jako osoby obdarzone demokratycznym mandatem, reprezentujemy swoich wyborców. W stosunku do nich mamy też określone zobowiązania. Pragniemy, by ich potrzeby zostały odzwierciedlone w ustaleniach i decyzjach zapadających na szczycie COP24, ale też jesteśmy współodpowiedzialni za to, by wiedza o tych ustaleniach trafiała do zwykłych ludzi, by wiedzieli oni jakie zobowiązania podejmuje się w Katowicach i jak mogą one wpływać na każdego człowieka – stwierdziła Beata Mazurek.

Sprawozdawcą posiedzenia była poseł Anna Paluch, która od kilku miesięcy prowadziła prace nad dokumentem końcowym i zapoznała się ze wszystkimi złożonymi poprawkami, których było 45. – Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy złożyli poprawki. Jestem przekonana że wspólna praca nad dokumentem sprawiła, że lepiej oddaje on punkt widzenia wszystkich, którzy uczestniczyli dziś w posiedzeniu – mówiła poseł Paluch przedstawiając sprawozdanie z dokumentu końcowego. – Polskie tradycje parlamentarne sięgają 550 lat. Mamy bardzo długą tradycję, by wychodzić naprzeciw wnioskom i szukać kompromisu i porozumienia. W duchu tradycji parlamentarnych, z których jesteśmy dumni, szukaliśmy konsensusu, by Państwo parlamentarzyści z całego świata mogli poprzeć końcową rezolucję – mówiła poseł Paluch.