Uroczystości upamiętniające wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza

01
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W sobotę 29 września odbyły się uroczystości upamiętniające wicemarszałka Sejmu V kadencji w czasach II Rzeczypospolitej Wacława Ezechiela Długosza. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Ciepielowie. Następnie złożono wieniec na grobie Wicemarszałka. Centralnym punktem wydarzenia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dawnym domu Wacława Długosza w Starych Gardzienicach.

„Obchodzone w tym roku stulecie odrodzenia Państwa Polskiego sprawia, że towarzyszy nam poczucie uczestnictwa w historycznym łańcuchu pokoleń i duma z polskości. Ta doniosła rocznica służy niewątpliwie refleksji nad minionymi wydarzeniami. Jest również okazją do pogłębiania wiedzy o tym, z jakim trudem, odpowiedzialnością i mądrością nasi przodkowie budowali własne, niepodległe państwo, które dla narodu stanowi wartość najwyższą” – napisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński w liście do rodziny wicemarszałka i uczestników uroczystości, odczytanym przez poseł Annę Kwiecień.

W korespondencji Marek Kuchciński przedstawił sylwetkę Wacława Długosza, zaznaczając, że już we wczesnej młodości aktywnie włączał się w bieg historii. „Należał do Związku Walki Czynnej. Jako ochotnik z Radomia brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku. Był też posłem czterech kadencji i wicemarszałkiem Sejmu II Rzeczpospolitej. Jako niezwykle aktywny społecznik i polityk pozostaje niedoścignionym wzorem obywatelskiej i patriotycznej postawy. Nie tylko miał swój wkład w działo odzyskania niepodległości przez Polskę, lecz także swym ogromnym zaangażowaniem, również  na szczeblu lokalnym przyczyniał się do jej umacniania. Jego przesłaniem była wytrwała praca na rzecz dobra wspólnego narodu” – napisał Marek Kuchciński.

Wicemarszałek Wacław Ezechiel Długosz to zasłużony działacz niepodległościowy. Ukończył uczelnie w Antwerpii i Liege. W czasie studiów organizował rewolucyjne Odziały Związku Strzeleckiego. Był członkiem Związku Walki czynnej oraz komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciepielowie od 1915 roku. Za zasługi dla Polski został odznaczony Orderem Polonia Restituta, Krzyżem Niepodległości, a także Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.