W Monachium rozmawiano o bezpieczeństwie

19
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski wziął udział w dorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (Munich Security Conference – MSC).

„Wiceminister Szatkowski wziął udział w panelach dyskusyjnych MSC oraz odbył spotkania bilateralne m.in. z dyrektorem wykonawczym Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency – EDA) panem Jorge’em Domecqem oraz dyrektorem Biura Polityczno-Wojskowego w Ministerstwie Obrony Izraela panem Zoharem Paltim. Głównym tematem rozmowy z Dyrektorem EDA była realizacja wspólnych projektów w ramach stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO). Rozmowa z partnerami izraelskimi dotyczyła stanu i perspektyw współpracy polityczno-obronnej” – poinformowało ministerstwo.

Zapoczątkowane w 1963 roku coroczne spotkania przedstawicieli świata polityki, bezpieczeństwa, organizacji międzynarodowych, świata nauki i gospodarki są prestiżowym forum wymiany opinii gromadzącym liderów i kluczowych decydentów z całego świata. W tegorocznej edycji Konferencji uczestniczyło ponad trzydziestu szefów państw i rządów oraz ponad stu ministrów.