W Sejmie o cyberbezpieczeństwie – zapowiedź konferencji

10
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

We wtorek 11 grudnia w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia w Sejmie o godz. 9.00 rozpocznie się konferencja naukowa pt. „System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP”. Organizatorem spotkania jest Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Zaproszeni goście będą dyskutować m.in. o odpowiedzialności i przestępczości w cyberprzestrzeni, problematyce administracyjno-prawnej cyberbezpieczeństwa w Polsce, a także pojęciach takich jak cyberbezpieczeństwo, cyberprzestrzeń, cyberterroryzm.

W skład komitetu naukowego weszli płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Waldemar Kitler z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Jacek Sobczak z Uniwersytetu SWPS, prof. dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Marzena Toumi z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Grzegorz Tylec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ppłk dr inż. Paweł Majdan z Akademii Sztuki Wojennej, ppłk dr inż. Dariusz Nowak z Akademii Sztuki Wojennej.

Współorganizatorem konferencji jest Katedra Prawa Mediów, Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Instytutu Prawa i Administracji Obronnej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

PROGRAM

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:45 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
poseł na Sejm Michał Jach – Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej
poseł na Sejm Arkadiusz Czartoryski – Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
 gen. bryg. dr Ryszard Parafinowicz – Komendant-Rektor Akademii Sztuki Wojennej
płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda – Dziekan WBN Akademii Sztuki Wojennej

    PANEL I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CYBERPRZESTRZENI RP

Moderator: prof. dr hab. Waldemar Kitler
9:50 – 10:00    „Odpowiedzialność w cyberprzestrzeni”
dr hab. prof. ASzWoj Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (ASzWoj)
10:00 – 10:10    „System bezpieczeństwa informacyjnego jako narzędzie zapewnienia cyberbezpieczeństwa RP”
prof. dr hab. Waldemar Kitler (ASzWoj)
10:10 – 10:20    „Przestępczość w cyberprzestrzeni. Pomiędzy przepisami polskimi a międzynarodowymi”
prof. dr hab. Jacek Sobak (Uniwersytet SWPS)
10:20 – 10:30    „Międzynarodowe regulacje prawne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa”
dr Piotr Milik (ASzWoj)
10:30 – 10:40    „Small State, Smart State. Jak Estonia zbudowała solidny system cyberbezpieczeństwa. Rekomendacje do polskich rozwiązań”
 dr Mariusz Kamiński (ASzWoj)
10:40 – 10:50    „Odpowiedzialność za informacje niejawne a cyberbezpieczeństwo RP”
dr hab. prof. UWM Mirosław Karpiuk (UWM w Olsztynie)
10:50 – 11:00    Dyskusja
10:50 – 11:20    Przerwa

    PANEL II
PROBLEMATYKA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

Moderator: dr hab. prof. ASzWoj Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (ASzWoj)
11:20 – 11.30    „Polityka ochrony cyberprzestrzeni administracji publicznej na przykładzie administracji rządowej”
dr Agnieszka Brzostek (ASzWoj)
11:30 – 11:40    „Przesłanki legitymizujące ochronę danych osobowych w cyberprzestrzeni”
dr hab. prof. ASzWoj Joanna Taczkowska-Olszewska (ASzWoj)
11:40 – 11:50    „Zakres kontroli administracyjnoprawnej przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w mediach elektronicznych”
dr hab. prof. KUL Grzegorz Tylec (KUL)
11:50 – 12:00    „Granice własności intelektualnej w cyberprzestrzeni”
dr Ksenia Kakareko (UW)
12:00 – 12:10    „Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w Internecie”
dr Monika Nowikowska (DK MON)
12:10 – 12:20    „Kognicja  Ministra Obrony Narodowej w zakresie cyberbezpieczenstwa”
dr Krzysztof Wąsowski (ASzWoj)
12:20 – 12:30    „Przestępstwo sabotażu informatycznego”
 dr Filip Radoniewicz (ASzWoj)
12:30 – 12:40     „Ochrona dziecka w cyberprzestrzeni”
 dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (ASzWoj)
12:50 – 13:00     „Rola administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim w zakresie cyberbezpieczeństwa”
ppłk dr inż. Dariusz Nowak (ASzWoj)
13:10 – 13:20     „Prawo do zapomnienia a cyberbezpieczeństwo”
dr hab. prof. ASzWoj Marzena Toumi (ASzWoj)
13:00 – 13:10     Dyskusja
13:10 – 13:40     Przerwa

PANEL III
CYBERPRZESTRZEŃ, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, CYBERTERRORYZM

Moderator: płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda
13:20 – 13:30    „Nowy paradygmat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni a AI”
dr hab. prof. ASzWoj Piotr Grochmalski
13:30 – 13:40     „Przyszłość internetu rzeczy i jego wpływ na społeczeństwo”
dr hab. prof. ASzWoj Halina Świeboda
13:40 – 13:50    „Wpływ technologii na zmiany społeczno kulturowe”
dr Piotr Lewandowski
13:50 – 14:00    „Procesy informacyjna jako narzędzie sterowania społeczeństwem”
 ppłk dr inż. Paweł Majdan
14:00 – 14:10    „Cyber defence jako zadanie Sił Zbrojnych RP”
dr Monika Nowikowska
14:10 – 14:20    „Rola Sił Zbrojnych w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”
płk Piotr Chodowiec (NCK)
14:20 – 14:30    „Technologie informatyczne, a terroryzm”
kom. Artur Waszczuk (WSPol w Szczytnie)
14:30 – 14:40    „Cyberprzestępstwa a finansowanie terroryzmu”
mł. asp. Paweł Pomierski (WSPol w Szczytnie)
14:50– 15:00    Dyskusja
15:00    Zakończenie konferencji