W Sejmie o rodzinie i jej prawach

16
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

14 października w Sejmie odbyła się konferencja „Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji” z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej. Konferencja zainicjowała cykl wydarzeń, które organizowane są w ramach obchodów ,ustanowionego 22 października, Dnia Praw Rodziny, pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Konferencję zorganizował Narodowy Komitet Praw Rodziny. Celem wydarzenia było przybliżenie kwestii praw rodziny. Wśród gości była m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W trakcie konferencji minister Rafalska odczytała list Beaty Szydło. „Kiedy obejmowałam urząd premiera, wiedziałam, że przed rządem wielkie zadania wsparcia polskich rodzin. Od początku czyniliśmy to naszym priorytetem” – napisała premier. Podkreśliła, że rodziny uczestniczą w „budowaniu tożsamości narodu. (…) Rolą rządu, wszystkich, którzy mają na sercu dobro ojczyzny, jest proponowanie i wprowadzanie w życie takich rozwiązań, które zachęcają do zakładania rodzin i pomagają im sprostać wyzwaniom codzienności”.  Wśród działań prorodzinnych, które podjął rząd, premier wymieniła m.in. programy 500 plus i „Za życiem”, rozwój Karty Dużej Rodziny oraz coraz większe środki na opiekę żłobkową.

Minister Rafalska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagą na pierwszorzędne znaczenie jakie odgrywa w polityce rodzinnej godność i bezpieczeństwo podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. – Mówimy że po pierwsze godność rodziny i po drugie bezpieczeństwo rodziny rozumiane nie tylko w tym wymiarze materialnym. Bo tak naprawdę godność jest przypisana każdemu z nas – mówiła szefowa resortu rodziny. – Godność nie jest przywilejem, a wiele polskich rodzin, ze względu na ich trudną sytuację czasami wydawała się pozbawiona godności i dzisiaj mówi: podnieśliśmy głowy, mamy takie samo prawo jak wszyscy inni do tej przypisanej nam godności – podkreśliła. Elżbieta Rafalska zaznaczyła również, że polityka rodzinna jest polityką rządową, polityką międzyresortową. Wskazała m.in. na działania ministra sprawiedliwości, minister edukacji i ministra finansów, bez których – jej zdaniem – rodzina nie byłaby postrzegana jako całość i ten program byłby programem wybiórczym. Zwróciła także uwagę, że wyznacznikami polityki rodzinnej są strategiczność i długofalowość. – Polityka rodzinna nie może być na chwilę, ona musi dawać rodzinom poczucie stabilności – zaznaczyła.