Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z Wiceprezydent Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Panią Dang Thi Ngoc Thinh

23
czerwiec
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wicemarszałek Sejmu RP, Pani Małgorzata Kidawa-Błońska przyjęła Wiceprezydent Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Panią Dang Thi Ngoc Thinh, przebywającą w Polsce w związku z udziałem w Światowym Szczycie Kobiet, który odbył się w Warszawie. W towarzyszącej jej delegacji znalazły się, m.in. była Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego oraz była Wiceprezydent Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Pani Truong My Hoa, a także działaczki ruchu kobiecego.

Tematem spotkania były stosunki polsko-wietnamskie oraz status kobiet w polityce obydwu państw. Wicemarszałek Kidawa – Błońska wspomniała tez o tym, iż polskie rządy już od dawna zabiegały o organizację Światowego Szczytu Kobiet w Polsce i cieszy ją sukces tych starań.

Podczas rozmowy omówiono m.in. wagę stosunków Wietnamu z Polską. Podkreślono, że relacje handlowe rozwijają się w dobrym tempie, choć wciąż istnieje duży potencjał do ich intensyfikacji. Pani Wiceprezydent Dang zaprosiła polskich przedsiębiorców do inwestowania w Wietnamie oraz poprosiła o wsparcie w staraniach na rzecz podpisania i ratyfikacji umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a SR Wietnamu.

Wicemarszałek Sejmu podkreśliła znaczenie społeczności wietnamskiej w Polsce oraz wkład studentów z Wietnamu w rozwój polskiej nauki. Podczas dyskusji wymieniono także spostrzeżenia na temat statusu kobiet w polityce obydwu krajów.