Wiceministrowie Kwieciński i Chorąży z wizytą w Brukseli

10
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prezentacja stanowiska rządu w sprawie przyszłości polityki spójności, spotkania z wysokimi rangą urzędnikami unijnymi oraz z polską delegacją do Europejskiego Komitetu Regionów, udział w sesji otwierającej Open Days w Parlamencie Europejskim – to główne punkty pobytu wiceszefów resortu rozwoju w Brukseli.

 – Polityka spójności, aby lepiej spełniać swoją rolę, powinna przejść kolejną fazę reform, polegającą przede wszystkim na uproszczeniu systemu wdrażania, zwiększonej koncentracji działań oraz efektywniejszym powiązaniu z reformami strukturalnymi – podkreślił wiceminister Kwieciński podczas prezentacji stanowiska rządu i polskich regionów w sprawie polityki spójności po 2020 r.

Mówiąc o znaczeniu i efektach polityki spójności wspomniał m.in. o roli, jaką odgrywa ona w niwelowaniu skutków kryzysów gospodarczych i finansowych, zmniejszaniu zróżnicowania społeczno-gospodarczego UE oraz pobudzaniu potencjałów regionalnych.

 – Polityka spójności jest polityką UE, która w największym stopniu przekłada się na poziom jakości życia mieszkańców UE – powiedział wiceminister.

 – Postrzegamy politykę spójności jako kluczową politykę inwestycyjną UE, która swoim wsparciem powinna obejmować wszystkie regiony UE – dodał wiceminister Chorąży.

Przyszłość polityki spójności była również jednym z tematów rozmów z wysokimi rangą urzędnikami Unii. Ponadto omówiono wykorzystanie funduszy 2014-2020 i zamykanie perspektywy 2007-2013.