Wilno. Otwarcie wystawy z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej

20
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Pięć i pół wieku od pierwszego Sejmu dwuizbowego w Piotrkowie – na 2018 r. przypadła jedna z najważniejszych rocznic dla polskiego życia społecznego i politycznego. Jednocześnie 550-lecie jest także związane z naszym wielowiekowym sojusznikiem, z którym przez kilkaset lat tworzyliśmy jedno państwo. Środowa wizyta marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Wilnie upłynęła pod znakiem wspólnej historii, tradycji i więzi, które łączą oba narody, zaś wystawa „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.”, która została otwarta w Seimasie, jest tego najlepszym dowodem.

– Chciałbym przywołać datę 1 lipca 1569 r. Dzień zawarcia Unii Lubelskiej. Kształtowała ona porządek międzynarodowy i wewnętrzny, bezprecedensowy, wyprzedzający o wieki współczesny model integracji. Moment przełomowy w rozwoju demokracji europejskiej. Scalone wówczas ze sobą organizmy państwowe dały początek narodzinom nowego w Europie systemu parlamentarnego. Akt Unii Lubelskiej został w 2018 r. wpisany na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Był to efekt naszego wspólnego wysiłku, gdyż o wpisanie dokumentu wspólnie zabiegały Polska, Litwa, a także Łotwa, Białoruś i Ukraina – mówił podczas inauguracji ekspozycji marszałek Kuchciński.

Wystawa przybliża kluczowe dla rozwoju parlamentaryzmu wydarzenia z okresu obejmującego XIV-XVIII w. Autorką pierwotnej koncepcji wystawy jest poseł Ewa Tomaszewska.

 – W roku 2019 obchodzić będziemy 450. Rocznicę Unii Lubelskiej. Stanowi ona podstawę braterskich relacji polsko-litewskich przed wiekami. Dzisiaj ta siła i moc owocuje wsparciem, jakie wzajemnie sobie okazujemy, współpracując w regionie, w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Dla dobra naszych narodów łączy nas sojusz strategiczny, w poczuciu wspólnych wyzwań i zagrożeń, które znowu unoszą się nad kontynentem europejskim – ocenił Marek Kuchciński.

Z kolei przewodniczący litewskiego Seimasu prof. Viktoras Pranckietis podkreślił, że Warszawę i Wilno łączy bardzo wiele, nawet ta sama nazwa przedstawicielstwa narodowego. – Obchodziliśmy w kończącym się szczególnym roku setne rocznice odrodzenia naszych państw i obchodziliśmy je razem. Polska jest naszym strategicznym partnerem w regionie z którym mamy wyjątkowo bliskie więzi.

Podczas konferencji prasowej obu polityków, marszałek Sejmu był pytany o zapowiadane Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Litwy. – Trudno jest odbudować związki międzyludzkie – także związki międzyparlamentarne – kiedy przez parę pokoleń je likwidowano i burzono. Jednak robimy bardzo szybkie postępy. Zmieniający się szybko czas polityczny i społeczny na całym świecie, a także w Europie zmusza nas do przyśpieszenia tych stosunków. Jesteśmy przygotowani żeby uruchomić Zgromadzenie Parlamentarne – powiedział Marek Kuchciński.

Wizyta w Wilnie rozpoczęła się od złożenia wieńca na Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Spoczywa tam Maria Piłsudska, obok złożono w kryształowej urnie serce jej syna Józefa.

Delegacja zwiedziła także wystawę w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich poświęconą Adamowi Mickiewiczowi.

Podczas wizyty stronę polską, oprócz Marszałka Sejmu, reprezentowała także szef Kancelarii Agnieszka Kaczmarska oraz posłowie: Ewa Tomaszewska, Grzegorz Janik, Tadeusz Aziewicz i Bartosz Józwiak.