Witold Waszczykowski na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu

18
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Iran, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD), Turcja oraz polityka Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka były głównymi tematami dyskusji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu – poinformował resort.

Podczas zamkniętej sesji ministrowie spraw zagranicznych UE omówili wdrażanie zawartego w 2015 r. porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. – Uważamy, że to porozumienie oczywiście nie jest perfekcyjne, ale jest to jedno z nielicznych porozumień, jakie udało się światu zachodniemu w ostatnich latach zawrzeć z Iranem – stwierdził szef polskiej dyplomacji. Według ministra program – ma swoje wady, ale ma też swoje zalety. M.in. to, że daje pewną płaszczyznę weryfikacji, dostępu, transparentności przynajmniej części programów zbrojeniowych irańskich.

Rada dyskutowała również na temat relacji Unii Europejskiej z Turcją, odnosząc się do sytuacji wewnętrznej w tym kraju oraz współpracy z Ankarą w regionie Bliskiego Wschodu. Waszczykowski podkreślił, że wielowymiarowa współpraca UE z Turcją ma strategiczne znaczenie i leży w interesie obu stron.

Ministrowie odnieśli się także do rozwoju wydarzeń na Półwyspie Koreańskim oraz działań międzynarodowych w odpowiedzi na ostatnią prowokacyjną aktywność Pjongjangu. Omówiono m.in. wdrażanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tym punkcie obrad przyjęto autonomiczne sankcje UE. Szef polskiego MSZ wskazał na konieczność skoordynowanych wysiłków społeczności międzynarodowej wobec KRLD. Powiedział również, że budowa zaufania i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim będzie ważnym obszarem zainteresowania zbliżającego się niestałego członkostwa RP w Radzie Bezpieczeństwa.

Polityka UE w dziedzinie praw człowieka była z kolei tematem debaty z udziałem Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka Stavrosa Lambrinidisa. Rada przyjęła konkluzje nt. śródokresowego przeglądu realizacji Planu Działania UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji na lata 2015-2019.

Rada przyjęła ponadto konkluzje dotyczące nowej strategii UE wobec Afganistanu, Mjanmy oraz przedłużenia misji EUFOR ALTHEA w Bośni i Hercegowinie.