Wizyta marszałka Sejmu na Litwie – zapowiedź

18
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W środę 19 grudnia marszałek Sejmu Marek Kuchciński odbędzie wizytę na Litwie. Polską delegację będzie gościł Viktoras Pranckietis, przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej. Głównym punktem będzie uroczyste otwarcie wystawy w I Gmachu Sejmowym litewskiego parlamentu – Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r. – z okazji 550-tej rocznicy polskiego parlamentaryzmu.

Specjalnie przygotowana ekspozycja przybliża kluczowe dla rozwoju parlamentaryzmu wydarzenia z okresu obejmującego XIV-XVIII w. Autorką pierwotnej koncepcji wystawy jest poseł Ewa Tomaszewska. Poszczególne plansze tworzą opowieść prezentującą bogatą historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której dominowały postawy patriotyczne, republikańskie, wolnościowe, a także niezwykła w tamtym okresie tolerancja dla różnych wyznań, kultur i etnosów. Parlamentaryzm I Rzeczypospolitej wywierał przemożny wpływ na ustrój i politykę, nie tylko w wymiarze wewnętrznym, lecz także zewnętrznym państwa. Stanowił forum prezentowania idei dialogu i integracji europejskiej, wyprzedzając często w tym obszarze swoje czasy.

W czasie wizyty marszałek Sejmu złoży wieniec na Mauzoleum Matki i Serca Syna, Cmentarz na Rossie. Spoczywa tam Maria Piłsudska, obok złożono w kryształowej urnie serce jej syna Józefa. Polska delegacja zwiedzi także wystawę w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.