Wizyta szefa MON w Rumunii

13
marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Polska przywiązuje dużą wagę do współpracy między krajami wschodniej flanki NATO – zapewnił minister obrony narodowej podczas spotkania z szefami resortów obrony krajów wschodniej flanki Sojuszu.

We wtorek Mariusz Błaszczak przebywa w Rumunii, gdzie uczestniczy w spotkaniu ministrów obrony państw Grupy B9. Oprócz Polski i Rumunii, w spotkaniu uczestniczą szefowie resortów obrony z Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy i Słowacji. Rozmowy w Bukareszcie dotyczą m.in. zasad współpracy pomiędzy krajami wschodniej flanki NATO oraz budowy systemu bezpieczeństwa w tej części Europy.

– Dziękuję ministrowi obrony Rumunii za naszą współpracę, za przygotowanie naszego spotkania.  Państwa wschodniej flanki NATO, które tak świetnie ze sobą współpracują, tworzą system bezpieczeństwa. Nasze doświadczenia historyczne nakazują pamiętać o zagrożeniach. Dzięki współpracy w ramach NATO, dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi tworzymy realny system bezpieczeństwa – powiedział szef MON.

– Nasza współpraca jest kluczowa. Bardzo się cieszę, że decyzje podjęte w Warszawie w 2016 roku są wprowadzane w życie. Cieszę się z tej współpracy, która polega m.in. na tym, iż oprócz tego że jesteśmy biorcami bezpieczeństwa również dajemy to bezpieczeństwo. Ta nasza współpraca daje gwarancje bezpieczeństwa. Chciałbym także podkreślić, że staramy się, aby więzy które mają charakter obronny miały także charakter współpracy gospodarczej  – mówił minister.