Współpraca MON z prezydentem w dziedzinie obrony

16
marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Z udziałem prezydenta i ministra obrony narodowej odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kierownictwa resortu, dowódców wojskowych oraz instytucji MON. Podczas odprawy sporo miejsca poświęcono modernizacji armii.

– W ramach kluczowego dla bezpieczeństwa militarnego Polski wzmocnienia ściany wschodniej, planujemy dyslokację części sił zbrojnych z zachodu na wschód. Moim celem jest utworzenie we wschodniej Polsce nowej dywizji zawodowego wojska – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas odprawy dowódców rodzajów sił zbrojnych i kadry kierowniczej MON.

– Silne wojsko to bezpieczna Polska. Dzięki dobrze wyposażonym, godnie wynagradzanym i sprawnie kierowanym Siłom Zbrojnym, Polacy mogą ze spokojem patrzeć w przyszłość. Obecność wśród żołnierzy Pana Prezydenta, Pana Marszałka oraz Ministrów wyraźnie świadczy o tym, że sprawy obronności państwa są wspólną troską najwyższych władz Rzeczypospolitej – stwierdził minister.

Błaszczak  zaznaczył, że sprawą priorytetową jest wzmacnianie potencjału obronnego Polski, w tym modernizacja techniczna sił zbrojnych. W tym kontekście mówił o rychłym podpisaniu  umowy na zakup systemu przeciwrakietowego w ramach programu „Wisła”.  – To największy kontrakt w historii polskiej obronności i skok w inną epokę jeśli chodzi o polską obronę przeciwlotniczą – powiedział szef MON.

W celu lepszej koordynacji i usprawnienia zakupów ma powstać Agencja Uzbrojenia. Minister poinformował o  powołaniu  pełnomocnika do spraw utworzenia Agencji Uzbrojenia. W ciągu kilku dni powołany zostanie także zespół, który wypracuje koncepcję konsolidacji zadań dotyczących infrastruktury informatycznej i cyberbezpieczeństwa.

–  Mając świadomość zadań i wyzwań jakie stoją przed Siłami Zbrojnymi RP oraz uwarunkowań finansowych w jakich funkcjonujemy rozmawiamy o zmianach systemu dowodzenia i kierowania, kierunkach rozwoju sił zbrojnych, planach modernizacji technicznej, a także o wojskowej współpracy międzynarodowej, misjach zagranicznych oraz tożsamości wojska i kultywowaniu tradycji oręża – mówił szef MON.

Błaszczak zwrócił również uwagę na kwestie związane z finansowaniem sił zbrojnych. – Wydając 2% PKB na obronność, Polska trafiła do ścisłej czołówki NATO. Dajemy przykład innym krajom Sojuszu stając się siłą napędową całego NATO. Nie jesteśmy tylko biorcą bezpieczeństwa. O szczególnej roli Polski świadczy też pomoc udzielana sojusznikom m.in. obecność polskich kontyngentów wojskowych na Łotwie, w Rumunii czy w Afganistanie.

– Bezpieczeństwo jest z całą pewnością tą sferą, która powinna nas łączyć. Musi być tym punktem, w którym jednoczą się wysiłki i tym punktem, w którym osiągany jest konsensus. Dlatego cieszę się z bardzo dobrej współpracy z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Dziękuję ministrowi i jego współpracownikom za nadanie nowej jakości. Wyrazem tego jest m.in. powołanie wspólnego zespołu MON oraz BBN w sprawie prac nad reformą systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Współpraca pozwoli nam  stawić czoła współczesnym wyzwaniom – stwierdził podczas spotkania prezydent.