Współpraca na linii Warszawa – Bagdad. Spotkanie Marszałka Sejmu z Prezydentem Iraku

08
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Mamy nadzieję na wzmocnienie wspólnej wymiany parlamentarnej, ponieważ łączą nas wspólne tematy, wśród których są przede wszystkim gospodarka i bezpieczeństwo – podkreślali zgodnie podczas spotkania marszałek Sejmu Marek Kuchciński i goszczący z wizytą w Polsce prezydent Iraku Mohammed Fuad Masum Khader.

 

Politycy zwracali uwagę na istotne znaczenie, jakie dla rozwoju naszych przyjaznych stosunków ma współpraca między parlamentami, w szczególności na poziomie Polsko-Irackiej Grupy Parlamentarnej.

W trakcie spotkania obaj politycy rozmawiali także o wzajemnej wymianie doświadczeń. Mohammed Fuad Masum Khader wskazywał na silną pozycję Polski w Europie i przemiany demokratyczne, które zaszły w naszym kraju, i z których Irak mógłby czerpać na swojej drodze. Marszałek Sejmu zapewnił o polskiej gotowości do dzielenia się doświadczeniami z Irakiem. Wyraził nadzieję, że współpraca polsko-iracka będzie rozwijała się z korzyścią nie tylko dla obu krajów, ale i regionów. Podczas spotkania prezydent Mohammed Fuad Masum Khader podziękował za wsparcie humanitarne i wojskowe ze strony Polski dla Iraku.

Tematem rozmowy była też sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym możliwości zakończenia konfliktu w Syrii. Marszałek Sejmu pogratulował stronie irackiej skutecznego działania państwa irackiego w walce z Daesh. Jak podkreślił, silnie zorganizowane państwo jest podstawą bezpieczeństwa. Politycy zgodzili się też co do potrzeby poszukiwania wspólnego porozumienia przez UE w zwalczaniu terroryzmu. Marszałek Sejmu podkreślił, że nasz kraj prowadzi intensywne działania na rzecz wzmacniania poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Mówił m.in. o podejmowanych przez Polskę wysiłkach ukierunkowanych na zacieśnianie współpracy w Europie na linii północ-południe, aż po państwa Azji.