Wybory prezydenckie w Gruzji. Misja obserwacyjna polskiego Parlamentu

26
październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Przedstawiciele Sejmu i Senatu będą w Gruzji prowadzić obserwację w związku z wyborami prezydenckimi w tym kraju zaplanowanymi na 28 października. Na miejsce udali się posłowie: Małgorzata Gosiewska, Marcin Duszek, Alicja Kaczorowska, Andrzej Kryj, Dariusz Kubiak, Bartosz Arłukowicz, Piotr Cieśliński, Magdalena Kochan, Bartosz Józwiak oraz Elżbieta Stępień. W misji bierze także udział sześcioro senatorów.

Misja obserwacyjna Sejmu i Senatu opiera się na zasadach niezależności, neutralności, nieingerowania w proces wyborczy i poszanowania lokalnego prawa.

Działania podejmowane przez członków misji będą podzielone na trzy etapy: 26.10 posłanki Małgorzata Gosiewska i Alicja Kaczorowska będą monitorować ostatni etap kampanii wyborczej. Spotkają się z przedstawicielami centralnej i lokalnych komisji wyborczych, komitetów wyborczych najważniejszych kandydatów, organizacjami pozarządowymi oraz obserwatorami monitorującymi kampanię wyborczą. 27.10 wszyscy członkowie misji podzieleni na pięć zespołów będą obserwowali ostatnie przygotowania do wyborów w różnych częściach Gruzji, zaś 28.10 zespoły obserwatorów monitorować będą proces głosowania.

Tegoroczne wybory prezydenckie będą ostatnimi odbywającymi się w głosowaniu powszechnym. Zgodnie z reformą konstytucyjną, w Gruzji od 2023 r. kolejni prezydenci będą wybierani przez kolegium elektorów.

Niezależnie od misji organizowanej przez Sejm w obserwacji kampanii wyborczej w Gruzji i monitorowaniu procesu wyborczego uczestniczyć będą także posłowie wchodzący w skład delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, NATO oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.