Wycinkę drzew trzeba będzie zgłosić

12
Maj
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z nowelizacją wycinka ma podlegać zgłoszeniu, a sama nieruchomość nie będzie mogła być wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez okres pięciu lat od dokonania zgłoszenia. Ustawa trafi teraz do prezydenta.