Wystawa „Honor-Prawda-Pamięć. Zbrodnie stalinowskie w Marynarce Wojennej” – zapowiedź

08
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

We wtorek 9 stycznia o godz. 11.00 w Sejmie w holu głównym (na parterze) zostanie otwarta wystawa poświęcona zbrodniom stalinowskim w Marynarce Wojennej. Inicjatorkami przedsięwzięcia są posłanki Małgorzata Zwiercan i Barbara Dziuk. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.  

Ekspozycja ukazuje represje komunistyczne wymierzone w przedwojenną kadrę oficerską Marynarki Wojennej oraz w podoficerów i marynarzy, którzy do służby trafili na przełomie lat 40-tych i 50-tych. Wystawa przedstawia sylwetki głównych oskarżonych w stalinowskim procesie komandorów z 1952 r. (kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego, kmdr. Jerzego Staniewicza, kmdr. por. Kazimierza Kraszewskiego, kmdr. Mariana Wojcieszka, kmdr. por. Roberta Kasperskiego, kmdr. ppor. Wacława Krzywca oraz kmdr. Adama Rychla), sowietyzację Marynarki Wojennej i całych polskich sił zbrojnych po II wojnie światowej. Scharakteryzowana została Informacja Wojskowa czyli aparat represji odpowiedzialny za komunistyczne zbrodnie w polskiej armii.

Autorami wystawy są dr Tomasz Neubauer (Muzeum Marynarki Wojennej) i Daniel Sieczkowski (Instytut Pamięci Narodowej). Wystawa składa się z 16 plansz formatu 90×125 cm. Ekspozycję można będzie obejrzeć w Sejmie do 15 stycznia.