Wystawa „Trudne drogi do Niepodległości”

21
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ekspozycja została otwarta w środę 21 listopada w Sejmie. Przedstawia ona dokumenty, plakaty i fotografie pokazujące wkład mieszkańców regionu piotrkowskiego w walkę o polską państwowość i suwerenność toczoną przed stu laty. Najciekawsze fragmenty swoich zbiorów z tego okresu udostępniło Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Jak podkreślił marszałek Sejmu Marek Kuchciński w liście do organizatorów odczytanym przez poseł Małgorzatę Janowską, Piotrków był nieformalną stolicą życia legionowego. „Stąd wyruszały pierwsze Pułki Legionów. Ich długi i pełen poświęceń marsz zwieńczony został sukcesem. Nie  wszystkim dane było go ukończyć i cieszyć się wolnością” – napisał Marek Kuchciński.

„W II Rzeczypospolitej żołnierze Legionów Polskich byli symbolem bezprzykładnego męstwa i niezłomnej postawy. Ich patriotyzm stał się wzorem dla następnych pokoleń, którym przyszło zmierzyć się z totalitarnymi systemami” – zaznaczył marszałek Sejmu. Marek Kuchciński podziękował organizatorom wystawy za działania podejmowane po to, by pamięć o tych, którzy przynieśli nam wolność „nigdy nie zgasła i wciąż była obecna w sercach wszystkich Polaków”.

Na wystawie zaprezentowano także publikację piotrkowskiego archiwum pt. „Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu”. Jak bowiem przypomniał dyrektor piotrkowskiego archiwum Tomasz Matuszak, obchodzimy obecnie 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, a Piotrków jest ważnym miejscem na mapie zarówno ówczesnej, jak i obecnej Polski.