Wzmocnienie relacji polsko-węgierskich. Powołanie Fundacji im. Wacława Felczaka

15
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

 „Wspólnota losów, dziedzictwo wartości i polsko-węgierskie więzy historyczne, które rozwijały się na przestrzeni wieków, okazały się trwałe, inspirujące również w XX wieku – w czasach wojny, okupacji i zniewolenia” – głosi tekst uchwały, którą w czwartek przyjął Sejm. Uchwała powołuje do życia Fundację Polsko-Węgierską, która będzie wspierać i utrwalać rozwój wzajemnych relacji. Jej patronem został prof. Wacław Felczak – postać symboliczna, związana z dziejami obu państw.

Fundacja będzie realizować swoje zadania między innymi poprzez: przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej, wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie sportu i kultury, wspieranie inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka i kultury, historii i polityki drugiego państwa, wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw.