XII edycja Seminarium Warszawskiego

14
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ćwierćwiecze zmian oblicza polskiego prawa i praktyki to temat przewodni dwunastej edycji Seminarium Warszawskiego – cyklu konferencji poświęconych prawom człowieka i standardom ich ochrony w systemie Rady Europy, organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

XII Seminarium Warszawskie odbyło się pod hasłem „Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki”. Tegoroczna edycja, z uwagi na dwudziestą piątą rocznicę związania się przez Polskę postanowieniami Konwencji, była okazją do dyskusji i podsumowań na temat wpływu europejskiego systemu ochrony praw człowieka na polski porządek prawny. „Przedmiotem konferencji były rozważania prawnoporównawcze odnoszące się doświadczeń innych krajów (zwłaszcza Grupy Wyszehradzkiej), a także próba odpowiedzi na pytanie, jak Europejska Konwencja Praw Człowieka przez 25 lat zmieniła oblicze polskiego prawa i praktyki. Seminarium jest jednym z wydarzeń poświęconych rocznicy przystąpienia przez Polskę do Konwencji” – poinformowało MSZ.

 Seminarium otworzył Marszałek Senatu. Stanisław Karczewski objął konferencję patronatem honorowym. Przybyłych gości powitał także wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. – Polska może powiedzieć, że z perspektywy tego okresu, tego ćwierćwiecza, warto było zrobić ten krok, trzeba było zrobić ten krok i dobrze, że tak się stało – powiedział wiceszef MSZ, podsumowując 25 lat obecności Polski w europejskim systemie ochrony praw człowieka. – Tym bardziej cieszę się, że możemy świętować tę rocznicę w takim miejscu jak właśnie Łazienki Królewskie – dodał. Jednocześnie przypomniał, że właśnie tutaj narodził się pomysł opracowania Konstytucji 3 Maja – pierwszej ustawy zasadniczej przyjętej w Europie.

„Gośćmi honorowymi Seminarium byli Renata Degener – zastępca kanclerza pierwszej sekcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, która omówiła wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na prawo i praktykę państw systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także Andrea Bekić – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Chorwacji, która przedstawiła priorytety chorwackiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy w kontekście wzmocnienia poszanowania dla praw i wolności gwarantowanych Konwencją” – czytamy w komunikacie ministerstwa.