XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

28
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej” – to hasło XXIV sesji SDiM, która odbyła się w Parlamencie w czwartek 27 września. Młodzi uczestnicy wydarzenia w sali obrad Sejmu dyskutowali o historii, edukacji i polityce. Młodzież debatowała nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski.

Podczas otwarcia sesji marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał, że w 2018 r. Polska obchodzi historyczne rocznice o doniosłym znaczeniu: 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej oraz 100-lecie odzyskania niepodległości. – Wolna Polska była pragnieniem wielu pokoleń Polaków, a łączyła ich nie tylko jedna polityczna wizja Rzeczypospolitej, ale bardziej chęć zbudowania ojczyzny jako kraju niezależnego i liczącego się w Europie – zauważył. Marek Kuchciński zaznaczył też, że posłowie pierwszego Sejmu niepodległej Polski mieli wielki udział w umacnianiu państwa po I wojnie światowej, a Sejm Ustawodawczy odegrał bardzo ważną rolę w kształtowaniu Rzeczypospolitej.

Sesję rozpoczęły wystąpienia rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, Mateusza Szpytmy, zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Beaty Jancarz-Łanczkowskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Następnie na pytania młodych uczestników wydarzenia odpowiadał podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć.

Kolejnym punktem była dyskusja o projekcie uchwały.  – Naszym zadaniem, jako posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży i Polaków, jest opowiadać o czynach naszych przodków. Nie zapominajmy o ważnych postaciach i ich dokonaniach. Nie zapominajmy, że to właśnie dzięki nim mamy możliwość przemawiać tu jako Polacy i ludzie wolni – mówiła Aneta Sijka. Z kolei według Laury Wrońskiej demokracja wymaga silnej współpracy niezależnie od światopoglądu. – Mając na uwadze dwa ostatnie stulecia, możemy potraktować niepodległość jako dar losu. Z historii wydobywajmy przestrogi, inspiracje i odwagę. Nie wykluczamy krytyki błędów, ale to od nas zależy siła Rzeczypospolitej – powiedziała uczestniczka sesji. Jakub Wesołowski przywołał słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. – Dziś stajemy przed niełatwym zadaniem bycia patriotami. Każdego dnia pamiętajmy, że jesteśmy Polakami i Europejczykami. Nie zapominajmy o dziedzictwie naszych przodków – zaznaczył.

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w głosowaniu zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej.

Wcześniej młodzież miała możliwość spotkania i rozmowy z posłami klubów parlamentarnych w Sali Kolumnowej. Przewodniczący obradom spotkali się także z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.