Zagórski nowym szefem resortu cyfryzacji

18
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prezydent wczoraj powołał Marka Zagórskiego na stanowisko Ministra Cyfryzacji. Nowy szef resortu zapewnia, że cyfryzacja jest priorytetem obecnego rządu.

Marek Zagórski kieruje Ministerstwem Cyfryzacji od stycznia 2018 roku (jako sekretarz stanu). Do dnia nominacji, 17 kwietnia 2018 r., konstytucyjny nadzór nad resortem pełnił premier Mateusz Morawiecki natomiast Zagórski podejmował decyzje w jego imieniu.

– Cyfryzacja jest priorytetem premiera Morawieckiego, a więc również polskiego rządu. I dla mnie to jest najważniejsze – stwierdził minister. Dodał, że wszyscy w Radzie Ministrów zdają sobie sprawę, że cyfryzacja skraca dystans pomiędzy obywatelem a urzędami i państwem, ale przede wszystkim daje wygodę, minimalizuje czas realizacji spraw urzędowych i ułatwia życie przedsiębiorcom przez co wpływa pozytywnie na gospodarkę. – Ministerstwo Cyfryzacji pełni tu niezwykle ważną rolę: koordynatora polityki w zakresie informatyzacji – powiedział Zagórski.

– Koncepcje realizowane w MC są ważne dla premiera i rządu, ale można je realizować tylko pod warunkiem doskonałej współpracy z innymi resortami. Okres, w którym premier osobiście nadzorował ten dział stworzył warunki takiej współpracy – podkreślił minister.

W najbliższym czasie dla szefa MC najistotniejsze będzie dokończenie realizacji trzech projektów: dowód z warstwą elektroniczną, dalsze prace nad rozbudową i usprawnianiem systemu CEPiK oraz skuteczna implementacja RODO na gruncie polskiego prawa.

Marek Tadeusz Zagórski urodził się 6 sierpnia 1967 roku w Kamieniu Pomorskim. Jest absolwentem pedagogiki – 1993r. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył także studium podyplomowe w zakresie bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 2001r. Był redaktorem naczelnym tygodnika „Punkt Widzenia” (1991-93) oraz kierował redakcją szczecińskiej telewizji kablowej TV Gryfnet (1993-95). Ponadto pełnił funkcje prezesa zarządu Pomorskiej Stacji Radiowej (1995-98), a w 1998 roku był pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Szczecina. Rok później pracował jako zastępca dyrektora w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast w latach 2005-2006 i 2009-2015 był prezesem zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zasiadał także w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego, był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Rady Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Zagórski jest posłem na Sejm RP (IV i VIII kadencja). Był również szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1999-2001), sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2006-07), sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (2015-16) oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (od 2016 roku).