Zapowiedź specjalnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

06
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posiedzenie rozpocznie się w czwartek 7 czerwca w sali 22 w bud. G o godz. 9:00. Tematem spotkania będzie perspektywa rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do sposobu kształcenia kadry inżynierskiej. Podczas posiedzenia wykład pt. „Inżynieria Wynalazczości i Kreatywności w projektowaniu rozwoju Polskiej Energetyki” wygłosi prof. Tomasz Arciszewski z George Mason University w Wirginii w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Arciszewski doświadczenie zdobywał na pięciu kontynentach, w 25 krajach. We wczesnym etapie rozwoju naukowego prowadził badania w zakresie stalowych konstrukcji szkieletowych budynków wysokich i stalowych konstrukcji przestrzennych. Później coraz bardziej interesował się kreatywnością inżynierską, obliczeniami ewolucyjnymi i projektowaniem ewolucyjnym. Prowadzi wykłady i współpracuje z uniwersytetami w Azji, Europie i w USA. Opublikował ponad 180 naukowych i technicznych artykułów.

Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii od samego początku zajmuje się poszukiwaniem i wypracowywaniem rozwiązań praktycznych związanych z szeroko rozumianą transformacją energetyczną zachodzącą we współczesnym świecie oraz rozważaniami nad napotykanymi problemami z tej dziedziny przez prawodawstwo i jego beneficjentów.