Zgromadzenie Ogólne ONZ o budowaniu pokoju na świecie

26
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Szef polskiej dyplomacji podczas spotkania wysokiego szczebla w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku mówił, że utrzymanie pokoju obejmuje pełen zakres aktywności ONZ skupiającej się w tzw. trzech filarach: pokój i bezpieczeństwo, rozwój oraz prawa człowieka.

– Utrzymywanie pokoju okazało się skutecznym narzędziem dla ONZ w pomaganiu państwom na ich drodze od konfliktu do pokoju. Aby pokój stał się zrównoważony, powinniśmy starać się wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty w spójny sposób – stwierdził Jacek Czaputowicz podczas spotkania wysokiego szczebla w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. – Moim zdaniem większość tego, co ONZ robi na poziomie lokalnym i regionalnym, sprowadza się do budowania i podtrzymywania pokoju. Polska przywiązuje szczególną wagę do dyplomacji prewencyjnej i roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej dziedzinie – powiedział minister nawiązując do zaplanowanych podczas majowej prezydencji RP w Radzie Bezpieczeństwa debat na temat roli prawa w stosunkach międzynarodowych oraz operacji pokojowych ONZ.

Debata w Zgromadzeniu Ogólnym oraz Radzie Bezpieczeństwa ONZ zakończy się przyjęciem rezolucji wzywającej Sekretarza Generalnego do zacieśnienia współpracy z organizacjami regionalnymi, instytucjami finansowymi oraz sektorem prywatnym, aby wspólnie wypracować skuteczne rozwiązania służące budowaniu pokoju.