Zgromadzenie Parlamentarne OBWE podsumowuje wybory w Niemczech

28
Wrzesień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wybory parlamentarne w Niemczech były silną demonstracją zaangażowania kraju w procesy demokratyczne – podkreślili obserwatorzy Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, którzy w dniach 21-25 września br. uczestniczyli w misji obserwacyjnej wydarzenia.

Z ramienia Sejmu i Senatu do Niemiec pojechało siedmioro parlamentarzystów: poseł Barbara Bartuś – Przewodnicząca Delegacji, poseł Grzegorz Furgo, senator Tomasz Grodzki, poseł Jan Łopata, poseł Sławomir Nitras, poseł Grzegorz Schreiber oraz poseł Bożena Szydłowska.

Zespół obserwatorów, złożony z parlamentarzystów z 25 krajów, na konferencji prasowej podsumowującej misję zwrócił uwagę na skuteczność i profesjonalizm niemieckiej administracji wyborczej oraz wysoki poziom zaufania publicznego do procedur wyborczych. – Niemcy po raz kolejny pokazali, że ich przywiązanie do demokracji nie słabnie -powiedział George Tsereteli, wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

Podczas misji, przed niedzielnymi wyborami, obserwatorzy ZP OBWE spotkali się m.in. z przedstawicielami komitetów wyborczych, mediów i organizacji pozarządowych. Dzień głosowania parlamentarzyści spędzili w poszczególnych okręgach (m.in. w Monachium i Berlinie), monitorując przebieg całego procesu wyborczego: od otwarcia lokali wyborczych aż do ich zamknięcia, liczenia głosów i sporządzania protokołów.