Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

22
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W dniach 22-26 stycznia polska delegacja parlamentarna uczestniczy w 1. części sesji 2018 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Sejm i Senat reprezentują: przewodniczący poseł Włodzimierz Bernacki oraz posłowie: Iwona Arent, Marek Ast, Tomasz Cimoszewicz, Andrzej Halicki, Grzegorz Janik, Józef Leśniak, Daniel Milewski, Arkadiusz Mularczyk, Kilion Munyama, Jacek Osuch, Agnieszka Pomaska, Dominik Tarczyński. Senat reprezentują: Margareta Budner, Bogdan Klich, Jarosław Obremski, Aleksander Pociej, Andrzej Wojtyła.

Do głównych tematów zimowej sesji należą m.in. humanitarne konsekwencje wojny na Ukrainie, ochrona dzieci dotkniętych konfliktami zbrojnymi oraz bezwarunkowy dochód podstawowy i ochrona i promocja języków regionalnych lub mniejszościowych w Europie. Zgromadzenie wybierze również swojego przewodniczącego i nowego komisarza ds. Praw człowieka.

Parlamentarzyści ZPRE podejmą także decyzję w sprawie m.in. propozycji przeprowadzenia debaty dotyczącej procesu pokojowego w konflikcie izraelsko-palestyńskim i roli Rady Europy w tym procesie.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest organem doradczym, jednym z głównych organów statutowych Rady Europy. Zgromadzenie składa się z delegatów parlamentów narodowych poszczególnych państw członkowskich Rady i zbiera się co kwartał każdego roku w Strasburgu.