Zmiany w rządzie Morawieckiego

10
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Premier prezentując skład swojego gabinetu podkreślił, że dla rządzących sprawą najwyższej wagi jest budowanie silnej i bezpiecznej Polski. Bezpiecznej na granicach zewnętrznych, wewnątrz kraju oraz finansowo.

– Polska demokracja musi być demokracją z sercem. Demokracją, która służy i odnajduje nowe ścieżki: udziału ludzi w rządach, udziału ludzi w gospodarce, w bogaceniu się, zarówno duchowym, jak i materialnym – mówił Mateusz Morawiecki. Jednocześnie zaznaczył, że chce stworzyć rząd, który łączy gospodarkę ze społeczeństwem, ale również wymiar europejski z wymiarem polskim – lokalnym.  – Łączy wymiar globalny z Polską powiatową. Łączy prawo ze sprawiedliwością – powiedział premier.

Do tej pory resortami finansów i rozwoju kierował Mateusz Morawiecki, obecnie te funkcje zostały rozdzielone. Nowym ministrem finansów została Teresa Czerwińska, natomiast resortem inwestycji i rozwoju pokieruje Jerzy Kwieciński. Jadwiga Emilewicz została ministrem przedsiębiorczości i technologii, Jacek Czaputowicz pokieruje MSZ, a Łukasz Szumowski ministerstwem zdrowia. Mariusz Błaszczak, który dotychczas pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji został nowym szefem MON a jego następcą w MSWiA jest dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Ministerstwem środowiska pokieruje dotychczasowy przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, zaś Andrzej Adamczyk został powołany na ministra infrastruktury – do tej pory był szefem resortu infrastruktury i budownictwa. Bezpośredni nadzór nad Ministerstwem Cyfryzacji przejmie Prezes Rady Ministrów.