Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

04
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 września 2018

 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2354).
Celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do sytuacji, w której będzie możliwe szybkie usunięcie drzewa zagrażającego ludziom lub obiektom budowlanym, w sytuacji gdy takiego drzewa nie usuwa właściciel nieruchomości, na której ono rośnie.
Komisja przyjęła wniosek poseł Anna Paluch (PiS) o odrzucenie ww. projektu.
Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o odrzucenie projektu z druku nr 2354.
Sprawozdawca – poseł Anna Paluch (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Małgorzata Golińska oraz zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Marek Kajs.