Komisja Polityki Senioralnej

16
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 stycznia 2018

Komisja Polityki Senioralnej /PSN/ uzupełniła skład Prezydium Komisji, wybierając poseł Krystynę Wróblewską (PiS) na zastępcę przewodniczącej Komisji.

Komisja rozpatrzyła informację Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji materialnej i dochodowej gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych).
Informację przedstawiła wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego – Grażyna Marciniak.
Analiza sytuacji materialnej gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej została opracowana na podstawie wyników reprezentacyjnego badania budżetów gospodarstw domowych realizowanego corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.
Co roku w badaniu bierze udział ponad 37 tys. prywatnych gospodarstw domowych na terenie całego kraju, co stanowi ok. 0,3% ogólnej liczby gospodarstw domowych w Polsce.
W 2016 r. w Polsce było około 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych z czego ok. 35% stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów, a w grupie tej ok. 82% to gospodarstwa emerytów (w składzie tych gospodarstw mogły się znajdować zarówno osoby w wieku 60 lat i więcej, jak i młodsze). Przynajmniej jedną osobę starszą w wieku 60 lat lub więcej miało w swoim składzie prawie co drugie gospodarstwo domowe w Polsce, a co czwarte gospodarstwo składało się wyłącznie z osób starszych.
W 2016 roku w stosunku do 2015 r. poziom realnego dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wzrósł o 4,6%, a w samych gospodarstwach emerytów wzrósł o 4,5% W 2016 roku w stosunku do 2015 r. nastąpił realny wzrost wydatków w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów o 4,3%.
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych z przynajmniej jedną osobą starszą wynosił w 2016 r. 1480 zł, a w gospodarstwach domowych składających się wyłącznie z osób starszych – 1828 zł.

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.