Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

14
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 2497).
Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szrot.
Celem projektu jest usprawnienie procesu realizacji zlecanych przez administrację rządową zadań o szczególnie istotnym i wrażliwym znaczeniu przez umożliwienie zwiększenia zaangażowania środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Robert Warwas (PiS).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2062).
Projekt ma na celu przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną.
Komisja przyjęła poprawkę legislacyjną.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Jacek Świat (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Marcin Zieleniecki.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 2576).
Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szrot.
Projekt ma na celu zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową Narodowego Instytutu Wolności w latach 2018-2026, a w związku z tym zwiększenie limitów wydatkowych Instytutu.
Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Teresa Wargocka (PiS).