Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

04
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2018

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 2773 i 2823).
Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Poprawka wynika z wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. i ma na celu umożliwienie zespołowi do spraw orzekania o niepełnosprawności – który w okresie od 27 czerwca 2018 r. (daty wejścia w życie orzeczenia TK) do dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy, wydając orzeczenie o niepełnosprawności, stwierdził, że jej przyczyną jest choroba psychiczna – wydania na prośbę osoby zainteresowanej zaświadczenia potwierdzającego ww. fakt w celu przedstawienia go pracodawcy.
Sprawozdawca – Elżbieta Duda (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marcin Zieleniecki.