Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

19
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

22 listopada 2017

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ wysłuchała informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat centrum usług wspólnych jako elementu racjonalizacji działań administracji samorządowej.
Informację przedstawił dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Grzegorz Ziomek.
Pojęcie „centrum usług wspólnych” oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną, której zadaniem jest zapewnienie usług (np. księgowych, informatycznych, kadrowych) dla klientów wewnętrznych. Oznacza to, że określona część usług dla zdecentralizowanych jednostek świadczona jest z jednego centralnego miejsca. Zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego wspólnej obsługi (nazywanej samorządowym centrum usług wspólnych – cuw): samorządowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, samorządowym instytucjom kultury lub innym samorządowym osobom prawnym, które zostały utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, może odbywać się w szczególności w zakresie spraw: administracyjnych, finansowych i organizacyjnych.
Jednostki samorządu terytorialnego, które korzystają z wspólnej obsługi, wskazywały m.in. na: oszczędność i racjonalizację wydatków, zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej, oszczędność środków budżetowych oraz obniżenie kosztów osobowych i administracyjnych.
W dyskusji zwrócono uwagę na to, iż centra usług wspólnych to zbyt mało wykorzystana forma współpracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Postulowano uruchomienie mechanizmu wsparcia tych samorządów, które chcą utworzyć cuw oraz starać się upowszechniać tę formę współpracy między samorządami.