Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

04
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2018

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyła odpowiedź na dezyderat nr 2 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
Odpowiedź przedstawiała dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Monika Niemiec-Butryn.
Ministerstwo po analizie zgłaszanych zastrzeżeń odnośnie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stwierdziło, iż niektóre zawarte w nim przepisy mogą budzić pewne wątpliwości interpretacyjne (definicja akwenów oraz urządzeń wodnych). W związku z tym podjęto prace nad nowelizacją rozporządzenia w kierunku doprecyzowania przepisów oraz korekty obowiązujących stawek. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2019 roku.
W trakcie dyskusji posłowie stwierdzili, iż zawarte w odpowiedzi informacje są niewystarczające.
Przewodniczący Komisji – poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz15) zgłosił wniosek o odrzucenie odpowiedzi na dezyderat Komisji. Wniosek nie uzyskał większości (za głosowało 10 posłów, przeciw 10).
Komisja nie przyjęła odpowiedzi na dezyderat (za głosowało 10 posłów, przeciw 10).