Komisje: Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

09
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ przystąpiły do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718).
Uzasadnienie projektu przedstawił minister środowiska – Henryk Kowalczyk.
Projekt ma na celu utworzenia nowego podmiotu działającego w formie spółki akcyjnej i pełniącego rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe, co ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach.
Komisje przyjęły wniosek o przerwę w posiedzeniu.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Małgorzata Golińska oraz zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych – Krzysztof Janeczko.