Komunikat rzecznika prasowego SN dot. wystąpienia prezydenta w TK

20
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Michał Laskowski odnosząc się do przemówienia Andrzeja Dudy wygłoszonego w Trybunale Konstytucyjnym, w którym prezydent zarzucił Pierwszemu Prezesowi i Prezesom SN łamanie prawa oraz podejmowanie działań prowadzących do anarchii, przypomniał że te działania zostały podjęte na podstawie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  – co potwierdziło postanowienie TSUE oraz treść uchwalonej przez parlament i podpisanej przez Dudę nowelizacji ustawy o SN.

„W związku z przemówieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy wygłoszonym w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 18 grudnia 2018 r., w którym Prezydent zarzucił Pierwszemu Prezesowi SN Małgorzacie Gersdorf i Prezesom SN łamanie prawa i podejmowanie działań prowadzących do anarchii przez umożliwienie podjęcia czynności przez sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat, należy stanowczo stwierdzić, że działania te podjęte zostały na podstawie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października 2018 r. i są w pełni zgodne z prawem, co potwierdziło postanowienie TSUE z 17 grudnia 2018 r., a także treść uchwalonej przez Sejm i Senat i podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, w której wprost w art. 2 ust. 1 i 4 stwierdzono, że kadencje Pierwszego Prezesa SN i Prezesa SN oraz służbę wskazanych sędziów SN uważa się za nieprzerwane” – napisał w komunikacie rzecznik pasowy SN Michał Laskowski.