Posted by nawiejskiej with No Comments

Na Politechnice Warszawskiej trzy zespoły ekspertów, które przygotowywały propozycje założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zaprezentowały efekty swoich prac. Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że nowa ustawa ma służyć w pierwszej kolejności studentom. W 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) podjęło decyzję o stworzeniu nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier w TVN24 stwierdził, że w jego opinii nie ma żadnego zagrożenia dla niezależności sądownictwa w takiej konstrukcji wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, którą zapowiada Zbigniew Ziobro. Propozycje zmian w wyborze sędziów – członków KRS, krytycznie oceniły stowarzyszenia sędziowskie, które uważają, że planowana reforma zmierza do upolitycznienia sądów. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, a […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicepremier podczas konferencji Krajowej Izby Gospodarczej „Gospodarcze Otwarcie Roku” zapowiedział, że w najbliższych trzech latach rząd zamierza koncentrować się na sprawach gospodarki. Podkreślił także, że w bieżącym roku rząd nie planuje podwyższania podatków.  Minister nauki i szkolnictwa wyższego zainaugurował konferencję Krajowej Izby Gospodarczej „Gospodarcze Otwarcie Roku”.  – Jeżeli chodzi o rok 2016, jak państwo doskonale […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że plan Morawieckiego – zakładający oparcie rozwoju kraju na wiedzy i rosnących kompetencjach społeczeństwa – nie ma szans powodzenia bez efektywnych sektorów nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas konferencji „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności” na Politechnice Wrocławskiej Jarosław Gowin stwierdził, że przez ostatnie ćwierćwiecze Polska koncentrowała […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister nauki i szkolnictwa wyższego w programie „Gość Wiadomości” TVP stwierdził, że ustawa innowacyjna jest punktem przełomowym w walce o poprawę innowacyjności w naszym kraju. – To przełom. Dzisiaj mówi się, że między nauką a gospodarką rozciąga się taka dolina śmierci. Wynalazki polskich naukowców wpadają w próżnię i nie są wdrażane w gospodarce. Dzięki ustawie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według ministra nauki i szkolnictwa wyższego, polskie uczelnie muszą przejść dużo głębsze reformy niż w ostatnich kilku latach. Ponadto zwrócił uwagę, że polska nauka jest dramatycznie niedofinansowana.   Jarosław Gowin stwierdził, że potrzebna jest nowa ustawa. – Coś w rodzaju nowej konstytucji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Musimy zbudować twórcze partnerstwo między nauką i biznesem. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin w programie „Gość Poranka” mówił o Narodowym Kongresie Nauki, ograniczeniu biurokracji na uczelniach oraz startupach.       – Ważne jest, żebyśmy wytypowali pewne obszary gospodarcze, gdzie mamy największy potencjał – tym się zajmuje premier Morawiecki – i równocześnie nałożyli na to mapę potencjału polskiej nauki. Gospodarka rozwija się szybko […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Lena Kolarska – Bobińska uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego na UW. Pani minister wyraziła przekonanie o wiodącej roli uczelni w przemianach, które zachodzą w naszym kraju. – W roku 25-lecia przemian w Polsce należy przypominać o ważnej roli uczelni w procesie transformacji – zarówno tej, która już miała miejsce, jak i tej, która będzie jeszcze […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po kontroli CBA okazało się, że w latach 2010 – 2013 wydano nieprawidłowo 7,5 mln zł. Chodzi o dotację na pomoc studentom, jednak ministerstwo uspokaja, że nie będą oni musieli zwracać stypendiów. Jak poinformował rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Jacek Dobrzyński, kontrola w ministerstwie nauki dotyczyła sprawdzenia wybranych zagadnień dotyczących gospodarowania środkami publicznymi, w związku z […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Pomysłów jest sporo, od efektywniejszego wykorzystywania przez uczelnie środków unijnych, poprzez pakiet dla humanistyki po lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Podczas konferencji prasowej mi­ni­ster nauki i szkolnictwa wyższego Lena Ko­lar­ska – Bo­biń­ska mówiła – Chcemy wypracować system do efektywnego wydawania funduszy europejskich, by przynosiły one konkretne efekty. Program ten nazywamy Innowacyjna nauka […]

Read Full Story