Posted by nawiejskiej with No Comments

Szef polskiej dyplomacji podczas spotkania wysokiego szczebla w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku mówił, że utrzymanie pokoju obejmuje pełen zakres aktywności ONZ skupiającej się w tzw. trzech filarach: pokój i bezpieczeństwo, rozwój oraz prawa człowieka. – Utrzymywanie pokoju okazało się skutecznym narzędziem dla ONZ w pomaganiu państwom na ich drodze od konfliktu do pokoju. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę na rolę młodzieży w zapobieganiu konfliktom i budowaniu pokoju, udział młodzieży w procesach politycznych i demokratyzacji oraz wspieranie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Było to trzecie wystąpienie szefa polskiego MSZ na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ od czasu rozpoczęcia dwuletniej kadencji Polski w RB.  – Powinniśmy zapewnić młodzieży na całym świecie szerokie możliwości edukacyjne […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Tematem rozmów ministrów był dalszy rozwój stosunków dwustronnych, w tym planowane w najbliższym czasie wizyty na najwyższym szczeblu. Dyskutowano także o sprawach związanych z UE i bezpieczeństwie. – Polska widzi wartość dodaną w utrzymywaniu bliskich stosunków z Nową Zelandią – państwem, z którym łączy nas wspólne spojrzenie na wiele spraw, pomimo znacznej odległości geograficznej – […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W 2017 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydatkowało na nagrody dla 3.512 pracowników (na 4.707 zatrudnionych) kwotę 29.440.273,03 złotych brutto – poinformował resort. „Utworzenie funduszu nagród jest obowiązkiem ustawowym (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) – tworzy go 3 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia w danym roku budżetowym” – przypomina ministerstwo. „Przyznawanie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rosja, Bałkany Zachodnie, przyszłość nuklearnego porozumienia z Iranem, sytuacja w Syrii oraz finansowanie działań zewnętrznych UE w po 2020 r. były głównymi tematami dyskusji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu – poinformowało MSZ. Ministrowie omówili perspektywy rozwoju sytuacji w Rosji po wyborach prezydenckich oraz stan relacji z […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Celem narady było określenie perspektyw i wyzwań we współpracy Polski z regionem Azji i Pacyfiku w wymiarze gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Wśród dyskutowanych tematów znalazły się m.in. rządowe plany gospodarczego zaangażowania w regionie, z uwzględnieniem rynków uznanych za strategiczne, nowy model wspierania polskich przedsiębiorców przy wchodzeniu na rynki zagraniczne oraz zadania dyplomacji ekonomicznej – poinformowało […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Głównymi tematami rozmów Jacka Czaputowicza z Fransem Timmermansem  były reforma polskiego sądownictwa, aktualne kwestie międzynarodowe i bieżąca agenda unijna. – Cieszę się, że mamy intensywny dialog na temat praworządności w Polsce. Obie strony dążą do znalezienia pewnego konsensusu, kompromisu, który umożliwi zamknięcie sprawy art. 7 i przejście do realizacji wspólnych ważnych wyzwań, przed którymi stoi […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wśród tematów rozmów przedstawicieli Duńskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej z wiceszefem MSZ znalazły się relacje bilateralne oraz główne założenia polskiej polityki zagranicznej w aspekcie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego i kwestii wschodnich. – Łączy nas podobna ocena wyzwań dla bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej i stabilności Ukrainy, mamy też wspólny punkt widzenia w kontekście relacji transatlantyckich […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

– Polskę i Hiszpanię łączą bliskie, przyjacielskie stosunki dwustronne i sojusznicze więzi w UE i NATO – podkreślił minister Jacek Czaputowicz podczas spotkania z szefem hiszpańskiej dyplomacji Alfonso Dastisem. – Uprzywilejowany charakter naszych relacji i mechanizm konsultacji międzyrządowych służą aktywizacji kontaktów, budowaniu zrozumienia i uzgadnianiu stanowisk w najważniejszych dla Polski i Hiszpanii kwestiach europejskich i  […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rozmowy w Paryżu szefów dyplomacji Polski i Francji koncentrowały się na problematyce związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zagadnieniach dotyczących Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, jak również perspektywach zwiększania jej skuteczności – poinformował resort. Nie zbrakło także tematów dotyczących współpracy bilateralnej, w tym polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Jacek Czaputowicz poruszył w Paryżu temat zaangażowania Francji na wschodniej […]

Read Full Story