Posted by nawiejskiej with No Comments

Jacek Czaputowicz przewodniczył debacie otwartej Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej ochronie ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń wysokiego szczebla na tym forum podczas miesięcznej prezydencji Polski w Radzie – poinformował resort. Szef polskiej dyplomacji poruszył kwestie zapobiegania konfliktom, konieczności przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i promocji dobrych praktyk oraz odpowiedzialności osób, które […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Szefowie dyplomacji RP i USA  rozmawiali o wzmocnieniu zdolności obronnych NATO, m.in. poprzez rozszerzanie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym regionie, w tym w Polsce. Podczas spotkania poruszono także kwestię perspektywy rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej, w tym w sektorze energii, oraz najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed społecznością międzynarodową. – Przedyskutowaliśmy priorytetowe zadania stojące przed Sojuszem Północnoatlantyckim w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Bartosz Cichocki zadeklarował kontynuację polskiej pomocy dla białoruskich projektów pozarządowych i wyraził poparcie dla działań prowadzących do konstruktywnego dialogu między władzami białoruskimi i społeczeństwem obywatelskim. Wiceszef MSZ pozytywnie odnotował działania podejmowane w kierunku wzmocnienia białoruskiej tożsamości oraz otwarcia Białorusi na gości z zagranicy, podając jako przykład możliwość pięciodniowego bezwizowego pobytu na Białorusi – informuje resort. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jacek Czaputowicz uczestniczył w panelu ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Minister podkreślił, że jądrem współpracy V4 są sprawy europejskie, zwrócił też uwagę na podobne spojrzenie na zagrożenia współczesnego świata. – Państwa Grupy Wyszehradzkiej łączą wspólne korzenie i bliskie położenie, podobnie postrzegamy także zagrożenia we współczesnym świecie – powiedział podczas konferencji GLOBSEC w Bratysławie szef polskiej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Szefowie polskiej i węgierskiej dyplomacji rozmawiali w Warszawie na temat kryzysu migracyjnego i jego skutków dla bezpieczeństwa europejskiego. Omówili również najważniejsze tematy z bieżącej agendy Unii Europejskiej, w tym przyszłość Wspólnoty, Wieloletnie Ramy Finansowe UE i rozszerzenie Unii – informuje resort. – Jesteśmy usatysfakcjonowani rozwojem relacji polsko-węgierskich w ostatnich latach, który jest zauważalny na każdym […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jacek Czaputowicz w radiowej Trójce powiedział, że jeśli Komisja Europejska wybierze drogę konfrontacyjną, wówczas Polska nasili działania dyplomatyczne, żeby przekonywać  państwa członkowskie do poparcia stanowiska Warszawy. Ciągle brakuje porozumienia Polski z Komisją Europejską w kwestii reform sądownictwa. Warszawa utrzymuje, że zrobiła wiele, aby zakończyć spór i oczekuje na ruch ze strony Brukseli. Z kolei Komisja odpowiada, że […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jacek Czaputowicz podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego podkreślił, że państwa Unii Europejskiej powinny współpracować w duchu lojalności i solidarności. Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w panelu „Nasza nowa Europa” otwierającego EKG w Katowicach. Obok niego głos zabrali byli premierzy: RP – Jerzy Buzek, Grecji – Jorgos Papandreu, Słowacji – Iveta Radiczova, Finlandii Alexander Stubb oraz Belgii – […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jacek Czaputowicz wziął udział w zorganizowanym z inicjatywy Grecji spotkaniu regionalnym z udziałem szefów dyplomacji państw Bałkanów Zachodnich oraz przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, jak również krajów regionu – Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Rumunii i Cypru. Polska popiera rozszerzenie UE o kraje regionu Bałkanów Zachodnich – powiedział polski minister.   – Polska tradycyjnie popiera politykę rozszerzenia UE. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rozmowy prowadzone z szefem albańskiego resortu ds. Europy i spraw zagranicznych dotyczyły głównie stosunków dwustronnych, polskiego wsparcia dla europejskich aspiracji Albanii oraz współpracy w ramach NATO. Poruszono też kwestie rozwoju współpracy w zakresie bezpieczeństwa, kultury i edukacji – poinformował resort. – Cieszą mnie coraz bliższe relacje między naszymi krajami, a przede wszystkim fakt, że ich […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Szef polskiej dyplomacji podczas spotkania wysokiego szczebla w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku mówił, że utrzymanie pokoju obejmuje pełen zakres aktywności ONZ skupiającej się w tzw. trzech filarach: pokój i bezpieczeństwo, rozwój oraz prawa człowieka. – Utrzymywanie pokoju okazało się skutecznym narzędziem dla ONZ w pomaganiu państwom na ich drodze od konfliktu do pokoju. […]

Read Full Story