Posted by nawiejskiej with No Comments

Wczoraj NIK rozpoczął planowaną na styczeń kontrolę w Krajowym Biurze Wyborczym, która ma sprawdzić czy przetarg na zakup systemu informatycznego odpowiedzialnego za liczenie głosów w wyborach samorządowych był przeprowadzony prawidłowo. – Szukamy odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Po pierwsze będziemy bardzo dokładnie sprawdzać, jak Krajowe Biuro Wyborcze przygotowywało się do przetargu, czy ta decyzja była […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Po tym jak pojawiły się problemy z funkcjonowaniem systemu zliczającego głosy prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski zdecydował o kontroli wydatków publicznych pieniędzy na system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej. – Kontrolerzy Izby sprawdzą czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny – poinformował rzecznik prasowy NIK Paweł Biedziak. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Najwyższa Izba Kontroli została wybrana na audytora Rady Europy. Izba będzie pełnić tę rolę przez pięć lat. Konkurencja na funkcję audytora Rady Europy była bardzo duża. Z NIK rywalizowały organy kontrolne z Niemiec, Norwegii, Włoch oraz Grecji. – Cieszymy się, że Rada wybrała właśnie nas. To duży prestiż, ale też duża odpowiedzialność – stwierdził prezes […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Izba przeprowadziła kontrole, z której wynika, że premier nie może skutecznie nadzorować działalności służb specjalnych z powodu źle skonstruowanego prawa. Rzecznik NIK Paweł Biedziak przedstawił wyniki raportu, który pokazuje m.in., że premier, który według prawa ma obowiązek nadzoru nad służbami specjalnymi, nie posiada ważnych instrumentów do tego nadzoru. Zdaniem kontrolerów NIK szef rządu nie dysponuje […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Izba skontrolowała skuteczność realizacji przez ministra zdrowia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wnioski wynikające z raportu nie są dla resortu pozytywne. Najważniejszym zadaniem kontroli NIK była ocena realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2009–2013. Izba sprawdziła realizację wybranych programów, m.in. dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy, radioterapii onkologicznej, tomografii […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Raport przygotowany przez Izbę krytycznie ocenia organy kontroli skarbowej oraz podatkowe, za niewystarczająco skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi w latach 2011 – 13. Jednocześnie zauważa,  że resort finansów podejmuje wiele działań aby zmniejszyć liczbę oszustw. W dokumencie, który NIK opublikowała w środę czytamy, że dochody z podatku od towarów i usług (VAT) stanowiły w latach […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wprawdzie Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła nadzór ministrów sportu nad budową Stadionu Narodowego, jednak nie skierowała żadnych wniosków do prokuratury. NIK negatywnie oceniła działania poszczególnych ministrów sportu i turystyki, którzy odpowiadali za realizację tej inwestycji.  – Nie uznaliśmy, że żadne z tych zdarzeń wymaga oceny w wymiarze prawno-karnym. Oceniliśmy negatywnie sposób nadzoru nad tą inwestycją, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Izba ma wątpliwości czy została zachowana bezstronność przez pracowników ZUS podczas przetargu na Kompleksowy System Informatyczny(KSI). Kontrakt na KSI, o którym prezes NIK poinformował szefa CBA jest wart 600 mln zł. Aktualnie Izba prowadzi dwie kontrole w ZUS. Pierwsza dotyczy organizacji i przeprowadzenia przetargu na utrzymanie KSI. Druga przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji nowych […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Kontrola ma odpowiedzieć na pytanie czy rodzima administracja jest dobrze przygotowana do wykorzystania europejskich pieniędzy. Polska dostała w obecnej perspektywie budżetowej jedną z największych kwot do rozdysponowania. NIK skontroluje przygotowanie polskiej administracji do skorzystania z unijnych pieniędzy w nowym okresie finansowania, czyli w latach 2014-2020. Polska może otrzymać 82,5 mld euro a nieprzestrzeganie europejskich regulacji […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym podejmowanych jest szereg działań mającym wspomóc rodziny, Izba sprawdzi jak te działania wyglądają pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.  – W 2014 r. NIK w szcze­gól­ny spo­sób przyj­rzy się dzia­ła­niom rzą­do­wym i sa­mo­rzą­do­wym wspie­ra­ją­cym pol­skie ro­dzi­ny – powiedział rzecz­nik NIK Paweł Bie­dziak. Podczas kontroli zostanie zbadane jakimi na­rzę­dzia­mi […]

Read Full Story