Posted by nawiejskiej with No Comments

W reakcji na upubliczniony na stronie internetowej European Disability Forum list otwarty przewodniczącego tej organizacji, Yannisa Vardakastanisa, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że opisana w nim sytuacja osób z niepełnosprawnościami protestujących w Sejmie jest daleka od rzeczywistości. Z listu wynika, że warunki, w jakich protestujący są zmuszeni przebywać są „skandaliczne” oraz „łamią prawa człowieka i elementarną […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu informuje, że posiłki otrzymywane przez osoby protestujące od kilku tygodni w gmachu przy ul. Wiejskiej, zapewnia Kancelaria Sejmu a koszty ich przygotowania pokrywa z własnych środków, co nie jest zgodne z zasadami gospodarowania środkami publicznymi. „Kancelaria Sejmu zapewnia osobom protestującym całodzienne wyżywienie, także w dni wolne od pracy i święta. Są to […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że Kancelaria Sejmu nie jest stroną w sporze pomiędzy protestującymi i rządzącymi i stara się w miarę swoich możliwości zapewnić jak najlepsze warunki pobytu osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. W komunikacie odniosło się także do Szczytu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które ma się odbyć w gmachu przy ul. Wiejskiej. „Kancelaria Sejmu, Centrum […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W reakcji na informacje o kierowanych do prokuratury zawiadomieniach o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marszałka Sejmu i Komendanta Straży Marszałkowskiej, Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że wszystkie czynności podejmowane przez Kancelarię Sejmu były i są realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy i w ich granicach – napisano w komunikacie. Przedmiotem doniesień jest podjęta przez Kancelarię Sejmu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W nawiązaniu do artykułu na portalu polityka.pl, CIS informuje, że zmiany w dostępnie na teren kompleksu sejmowego mają charakter chwilowy i są bezpośrednio związane z wyjątkową sytuacją w Sejmie. Dziennikarze protestują przeciwko ograniczaniu dostępu do gmachu przy ul. Wiejskiej. Szczególne okoliczności w budynku głównym mają wpływ na pracę Kancelarii Sejmu oraz na zastosowanie innych niż […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W odpowiedzi na szereg doniesień nt. wniosku o reasumpcję głosowania ws. wyrażenia przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego oraz oświadczenia siedmiu byłych Marszałków Sejmu w tej sprawie, Centrum Informacyjne Sejmu przedstawiło informację na ten temat. W czasie 61. posiedzenia Izby, Marszałek Sejmu niezwłocznie zwołał Konwent Seniorów ws. wniosku dotyczącego rzeczonej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy, że uchwalenie przepisów poprawiających sytuację osób niepełnosprawnych jest możliwe w ciągu kilkudziesięciu godzin, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że pierwszym i podstawowym elementem niezbędnym do rozpoczęcia prac parlamentarnych będzie wniesiony do Sejmu projekt ustawy, co jak dotąd nie miało miejsca. CIS podkreśla, że gdy odpowiedni dokument trafi […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W nawiązaniu do artykułu „Prezes PiS Jarosław Kaczyński wziął odprawę emerytalną z Sejmu” opublikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita” CIS informuje, że kwota z oświadczenia majątkowego jest wyższa ponieważ poseł wziął odprawę w związku z przejściem na emeryturę. Centrum Informacyjne Sejmu napisało w komunikacie, że „uwidoczniona w oświadczeniu majątkowym za 2016 r. prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Centrum Informacyjne Sejmu dementuje doniesienia dziennika „Rzeczpospolita” i portalu money.pl (z 12 i 13.04), które informowały, że projekt przywracający korzystne dla osób dziedziczących firmy po rodzicach rozwiązania podatkowe „utknął w Sejmie”. I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sprawa możliwości reasumpcji (powtórzenia) głosowania jest precyzyjnie rozstrzygnięta w art. 189 ust. 1 Regulaminu Sejmu. Przepis ten stanowi, że reasumpcja może być dokonana, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości – przypomina Centrum Informacyjne Sejmu. Głosowanie nad wyrażeniem przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego zostało przeprowadzone 12 kwietnia w bloku głosowań […]

Read Full Story