Posted by nawiejskiej with No Comments

Andrzej Duda podpisał w listopadzie kolejne ustawy uchwalone przez Sejm. Podczas październikowych posiedzeń Izby posłowie zdecydowali m.in. o utworzeniu Funduszu Dróg Samorządowych, powołaniu do życia pracowniczych planów kapitałowych oraz zwiększeniu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Utworzenie FDS przyczyni się do poprawy stanu dróg lokalnych. Dzięki temu wzrośnie poziom bezpieczeństwa, a także poprawi się atrakcyjność inwestycyjna […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

We wtorek 27 listopada w Sejmie odbyła się konferencja pt. „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie” pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Tematem rozmów były zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa, współpracą w ramach NATO i UE, wzmacnianie współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, tworzenie bodźców prorozwojowych w regionie w postaci Inicjatywy Trójmorza. Organizatorem wydarzenia był […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

28 listopada 1918 r. Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Według tego prawa odbyły się następnie wybory do pierwszego organu ustawodawczego państwa, które właśnie odzyskało niepodległość, organu będącego zarazem konstytuantą – w 1921 r. uchwalił konstytucję, zwaną marcową. Artykuł 1 dekretu, określający czynne prawo wyborcze w zbliżających się […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W dniach 27-30 listopada Niezależna Misja Obserwacyjna Sejmu będzie monitorować II turę wyborów prezydenckich w Gruzji. Gruzini będą wybierać pomiędzy Salome Zourabishvili, kandydatką popieraną przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie, a Grigorijem Vashadze, kandydatem opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego. W I turze różnica pomiędzy nimi była niewielka – Zourabishvili otrzymała 38,6% głosów, a Vashadze 37,7%. Głosowanie odbędzie […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

„Jestem przekonany, że konferencja stanie się okazją do przypomnienia nie tylko niezłomnych księży, ale także tych, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w budowę Niepodległej” – napisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński do uczestników zorganizowanego w Sali Kolumnowej Sejmu sympozjum pt. „Duchowieństwo w walce o wolność i suwerenność Polski w XX wieku”. Marszałek Kuchciński zaznaczył w […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

„W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd niezłomnym obrońcom Lwowa, walczącym o odradzającą się Ojczyznę” – głosi uchwała upamiętniająca rocznicę 100-lecia obrony Lwowa, którą przyjął przez aklamację Sejm. W dokumencie przypomniano, że mija 100 lat od bohaterskiej, zwycięskiej walki polskich obrońców Lwowa, którzy pragnęli powrotu miasta do odradzającej się Rzeczypospolitej. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jednej z najwybitniejszych postaci współczesnej historii Polski – arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi dedykowana była konferencja naukowa, zorganizowana w Sejmie dla przypomnienia życia i dokonań tej inspirującej postaci. – Był to człowiek niezwykły, niezłomny orędownik niezależnej Polski – powiedział Marek Kuchciński o śp. metropolicie przemyskim, otwierając spotkanie. Marszałek Sejmu podkreślił, że abp Tokarczuk należał do bohaterów, którzy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

We wtorek 27 listopada w sali konferencyjnej w Nowym Domu Poselskim odbędzie się konferencja pt. „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Studiów Wschodnich oraz rumuński think-tank New Strategy Center. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki objął konferencję honorowym patronatem. Konferencja podzielona jest na dwa bloki tematyczne. Pierwszy będzie obejmował  zagadnienia związane […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad poprawą skuteczność ściągalności alimentów i penalizacją fałszowania liczników przebiegu pojazdu to główne punkty drugiego dnia 72. posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchali również informacji bieżącej na temat rządowego programu „Moda na eksport”. Posłowie rozpoczęli parlamentarne prace nad rządowym projektem nowelizacji ustaw mającym na celu poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Projekt skupia się przede […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W  roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, w sobotę 24 listopada o godz. 10:30 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się sympozjum pt. „Duchowieństwo w walce o wolność i suwerenność Polski w XX wieku”. Uczestnicy konferencji będą dyskutować o roli Kościoła katolickiego w utrzymaniu polskiej tożsamości na przełomie XIX i XX wieku, jak również […]

Read Full Story