Na Wiejskiej

Podsumowanie ostatniego dnia posiedzenia Sejmu By nawiejskiej with No comments

Ostatni dzień posiedzenia Sejmu zdominowały głosowania, w których posłowie przyjęli szereg zmian w przepisach. Posłowie w drodze uchwał przyjęli też Sprawozdanie Krajowej Rady [...]

Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami By nawiejskiej with No comments

Zmiany wyposażają Generalnego Konserwatora Zabytków w silniejsze środki oddziaływania na organy terenowe – wojewódzkich konserwatorów zabytków, przy utrzymaniu dotychczasowego [...]

Będzie można legalnie stosować marihuanę w celach medycznych By nawiejskiej with No comments

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, której celem jest uregulowanie zastosowania marihuany w celach medycznych. Nowe przepisy gwarantują lekarzowi możliwość [...]

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy By nawiejskiej with No comments

Określono w niej nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stworzono też podstawy do wymiany danych dotyczących [...]

Nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej By nawiejskiej with No comments

Nowe przepisy wprowadzają instrumenty prawne, które umożliwią usunięcie z przestrzeni publicznej pomników i nazw promujących komunizm lub inny system totalitarny. Przewidują [...]

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego By nawiejskiej with No comments

Ma ona na celu wyeliminowanie sygnalizowanych przez inwestorów barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego [...]

Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą realizację programu „Za życiem” By nawiejskiej with No comments

Program „Za życiem” został przedstawiony w grudniu 2016 r. Jego celem jest wsparcie matek, które decydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż, a także [...]

Wielkie wydarzenie w Budapeszcie. Odsłonięcie pomnika bohaterów Polski i Węgier. Delegacja pod przewodnictwem Marszałka Sejmu By nawiejskiej with No comments

Przyjaźń, bohaterstwo i odwaga w dramatycznych czasach Zagłady i śmierci. Henryk Sławik i József Antall, Polak i Węgier w najtrudniejszym czasie próby pokazali, że życie [...]

Premier podkreśliła, że Szwecja jest strategicznym partnerem Polski w regionie i UE By nawiejskiej with No comments

Po spotkaniu z szefem szwedzkiego rządu Stefanem Lofvenem Beata Szydło powiedziała, że oba kraje jako pomysłodawcy Partnerstwa Wschodniego czują się szczególnie odpowiedzialne [...]

Podsumowanie drugiego dnia obrad Sejmu By nawiejskiej with No comments

W drugim dniu obrad posłowie rozpoczęli prace nad trzema projektami ustaw. Wśród nich jest propozycja rządu dotycząca tzw. przyspieszonej amortyzacji, która ma zachęcić firmy [...]

Posłowie kontynuowali prace w II czytaniu nad rządowym projektem zwiększającym ochronę zwierząt By nawiejskiej with No comments

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny ma na celu wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu [...]

W II czytaniu Sejm kontynuował prace nad rządowym programem „Za życiem” By nawiejskiej with No comments

Program „Za życiem” został przedstawiony w grudniu 2016 r. Jego celem jest wsparcie matek, które decydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż, a także [...]

Truskawiec: Forum Rozwoju Lokalnego z udziałem delegacji Sejmu pod przewodnictwem marszałka Marka Kuchcińskiego – zapowiedź By nawiejskiej with No comments

Zacieśnianiu współpracy karpackiej oraz wzmacnianiu rozwoju lokalnego i regionalnego poświęcone będzie Forum Rozwoju Lokalnego, które odbędzie się 23-25 czerwca w Truskawcu na [...]

„Przyszłość oparta o reformę i jedność UE”. Spotkanie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluksu w Warszawie By nawiejskiej with No comments

– Przyszłość Europy jest ważna dla wszystkich naszych krajów. Musi być ona oparta o reformę i jedność Unii Europejskiej – powiedziała premier Beata Szydło po spotkaniu [...]

Podsumowanie pierwszego dnia obrad 44. posiedzenia Sejmu By nawiejskiej with No comments

W pierwszym dniu 44. posiedzenia Sejmu Izba zajmowała się m.in. propozycją ustawy dopuszczającą stosowanie marihuany w celach leczniczych oraz regulacjami dotyczącymi [...]

W II czytaniu posłowie kontynuowali prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego By nawiejskiej with No comments

Projekt ma na celu wyeliminowanie sygnalizowanych przez inwestorów barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa [...]

Zmiany w programie „Rodzina 500 plus” By nawiejskiej with No comments

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Projekt wprowadza zmiany, które redukują niepożądane zjawiska powstałe w [...]

Posłowie w II czytaniu rozpatrzyli rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami By nawiejskiej with No comments

Projekt wyposaża Generalnego Konserwatora Zabytków w silniejsze środki oddziaływania na organy terenowe – wojewódzkich konserwatorów zabytków, przy utrzymaniu dotychczasowego [...]

Sejm przeprowadził II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy By nawiejskiej with No comments

W projekcie określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stworzono też podstawy do wymiany danych dotyczących [...]

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku By nawiejskiej with No comments

Podczas sprawozdania przedstawiono również informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku oraz komisyjny projekt uchwały, a także informację o [...]

Komunikat CIS w sprawie zakończenia współpracy z jednym z wicedyrektorów BAS By nawiejskiej with No comments

W związku z nieścisłymi informacjami podawanymi przez niektóre redakcje, dotyczącymi okoliczności zakończenia współpracy z jednym z wicedyrektorów Biura Analiz Sejmowych, [...]

„Solidarność Walcząca”. Wystawa w Sejmie By nawiejskiej with No comments

– Ta wystawa niech będzie hołdem złożonym przez Sejm RP organizacji, która przyczyniła się do zwycięstwa, wolności i niepodległości, a pamięć o tej organizacji będzie [...]

„Bogactwo przyrodnicze lasów Podkarpacia i Bieszczadów”. Ekspozycja w Sejmie By nawiejskiej with No comments

-Ta wystawa przybliża nas do przekonania, że lasy podkarpackie Bieszczadów, Beskidów, Beskidu Niskiego, Pogórzy są najbogatszymi przyrodniczo lasami w Europie – powiedział [...]

Kukiz’ 15 opowiada się za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku By nawiejskiej with No comments

Posłowie ugrupowania Pawła Kukiza zapowiedzieli złożenie w Sejmie projektu ustawy przewidującego podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich obywateli z 3091 zł do [...]

Według szefa MSZ, UE powinna stosować politykę otwartych drzwi wobec swoich sąsiadów By nawiejskiej with No comments

Minister Witold Waszczykowski wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw członkowskich UE i państw Partnerstwa Wschodniego w Luksemburgu. MSZ w komunikacie [...]

Premier chciałaby, żeby UE rozwijała się tak, jak Grupa Wyszehradzka By nawiejskiej with No comments

Beata Szydło wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie przekazała przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. Premier pozytywnie podsumowała [...]

Nieporozumienia między szefem MSZ i prezydentem By nawiejskiej with No comments

Krzysztof Szczerski w Polskim Radiu  powiedział, że wypowiedź Witolda Waszczykowskiego była szkodliwa i gorsząca. W ten sposób odniósł się do słów ministra spraw [...]

44. posiedzenie Sejmu By nawiejskiej with No comments

Odpisy podatkowe dla firm kupujących nowe maszyny i urządzenia, dopuszczenie stosowania marihuany w celach leczniczych i usunięcie komunistycznych nazw ulic i pomników – [...]

Nowoczesna chce żeby w Sejmie została przedstawiona informacja dotycząca zwolnień nauczycieli By nawiejskiej with No comments

Katarzyna Lubnauer poinformowała, że Nowoczesna złożyła wniosek o wprowadzenie na najbliższym posiedzeniu Sejmu informacji minister edukacji Anny Zalewskiej w sprawie zwolnień [...]

Radziwiłł o możliwości udzielania odpłatnych świadczeń przez szpitale publiczne By nawiejskiej with No comments

Minister zdrowia w „Sygnałach Dnia” w radiowej Jedynce zapewniał, że resort nie planuje pobierać dopłat ani opłat od pacjentów, którzy w ramach ubezpieczenia zgłaszają się do [...]

Prezydent mówił, że chciałby aby w RDS zawsze udało się wypracować kompromis By nawiejskiej with No comments

Andrzej Duda podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego powiedział, że Rada jest miejscem dyskusji i wymiany poglądów. Jednocześnie podkreślił, że w RDS zostało [...]

Sejm rzuca wyzwanie cukrzycy. Wystawa i debata – zapowiedź By nawiejskiej with No comments

We wtorek, 20 czerwca, otwarta zostanie wystawa „Rzucamy wyzwanie cukrzycy. Walczymy o dłuższe życie z cukrzycą”. Odbędzie się też debata dotycząca tej choroby i [...]

Wystawa „Bogactwo przyrodnicze lasów Podkarpacia i Bieszczadów” – zapowiedź By nawiejskiej with No comments

20 czerwca o godzinie 12:00 w hallu głównym gmachu Sejmu RP na I piętrze odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „Bogactwo przyrodnicze lasów Podkarpacia i Bieszczadów”. [...]

Wystawa „Cerkwie pogranicza” – zapowiedź By nawiejskiej with No comments

20 czerwca o godzinie 11:00 w Nowym Domu Poselskim przed salą im. Jacka Kuronia, odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „Cerkwie pogranicza”. Ekspozycja obejmuje 23 rysunki [...]

Wystawa „Solidarność Walcząca” – zapowiedź By nawiejskiej with No comments

20 czerwca o godzinie 13:00 w hallu głównym gmachu Sejmu na parterze przed Salą Kolumnową odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „Solidarność Walcząca”. Ekspozycja obejmuje [...]

Kidawa-Błońska o referendum dotyczącym zmiany konstytucji By nawiejskiej with No comments

Posłanka PO odnosząc się do zapowiedzi Andrzeja Dudy, który chce przeprowadzić referendum dotyczące zmiany konstytucji poprzedzone debatą w tej sprawie stwierdziła, że skoro [...]

Polityka międzynarodowa Grupy Wyszehradzkiej – wspólnie, czy osobno. GLOBSEC 2017. By nawiejskiej with No comments

Wspólna przyszłość w UE i NATO, ale odmienny stosunek do obecności wojsk Sojuszu w regionie i do Rosji – to wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone w krajach Grupy [...]

Konferencja „Islam jako wyzwanie dla Polski i dla Europy” – zapowiedź By nawiejskiej with No comments

W poniedziałek, 19 czerwca o godz. 10:00 w Sejmie (sala 118) odbędzie się konferencja „Islam jako wyzwanie dla Polski i dla Europy”. Uczestnicy poruszą m.in. kwestię specyfiki [...]

KE zdecydowała o wszczęciu procedury wobec państw, które nie chcą przyjąć uchodźców By nawiejskiej with No comments

Dimitris Awramopulos poinformował o wszczęciu przez KE procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom z powodu odmowy przez te kraje realizacji decyzji o relokacji uchodźców. [...]

Prezydent z wizytą w Chorwacji By nawiejskiej with No comments

Andrzej Duda w Zagrzebiu poinformował, że według zapowiedzi ze strony Białego Domu gościem Szczytu państw Trójmorza, który odbędzie się w lipcu w Warszawie, będzie prezydent [...]

PK o współpracy z parlamentarzystami By nawiejskiej with No comments

Prokuratura Krajowa odnosząc się do kwestii współpracy z parlamentarzystami podkreśliła, że w trosce o interes publiczny i przejrzystość prowadzonych postępowań, regularnie [...]

Forum Prezydiów Sejmu i Bundestagu w Przemyślu By nawiejskiej with No comments

Wizytacja polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce, przelot śmigłowcem nad terenami przygranicznymi, odwiedziny ośrodka dla cudzoziemców i wspólne rozmowy w [...]

II Turniej Debat Historycznych IPN By nawiejskiej with No comments

Licealiści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu zwyciężyli pojedynek na argumenty w II Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. W [...]

Kolejny miesiąc z poprawą notowań działalności Sejmu – najnowsze badanie CBOS By nawiejskiej with No comments

Czerwiec jest kolejnym miesiącem z rzędu, w którym notowania Sejmu idą w górę. W ostatnim badaniu pozytywnie pracę posłów oceniło 30 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 2 [...]

Państwa V4 jednomyślne w sprawie polityki migracyjnej By nawiejskiej with No comments

W komunikacie MSWiA poinformowano, że państwa Grupy Wyszehradzkiej uważają, iż kwestią relokacji powinna zając się Rada Europejska, a nie Rada Unii Europejskiej. Jednocześnie [...]

Zdaniem prezesa PSL, polski rząd powinien przedstawić kompromisową propozycję w kwestii emigrantów By nawiejskiej with No comments

Władysław Kosiniak-Kamysz w Radiu Plus powiedział, że rząd powinien wyjść z propozycją kompromisową akceptowaną przez większość Polaków. Jednocześnie krytycznie ocenił [...]

Według szefa MSZ, przyjmowanie emigrantów powinno być prerogatywą państwa członkowskiego By nawiejskiej with No comments

Witold Waszczykowski w radiowej Trójce powiedział, że nie można łączyć relokacji z polityką europejską a przyjmowanie emigrantów nie może być narzucane przez jakąkolwiek [...]

RPO zwraca uwagę, że w Polsce są ograniczane mechanizmy ochrony praw obywateli By nawiejskiej with No comments

W wywiadzie dla telewizji WP.pl Adam Bodnar powiedział, że w naszym kraju są ograniczane mechanizmy ochrony praw obywateli. W tym kontekście wymienił Trybunał Konstytucyjny, [...]

Minister zdrowia przekonuje, że wprowadzenie ryczałtu przywróci szpitalom misję publiczną By nawiejskiej with No comments

Konstanty Radziwiłł w Szczecinie powiedział, że wprowadzenie ustawy o sieci szpitali, i co za tym idzie finansowania ryczałtowego, przywróci placówkom medycznym misję [...]

Komunikat CIS ws. rezygnacji przez kilku uczniów z udziału w debacie historycznej By nawiejskiej with No comments

Informujemy, że kilkoro spośród około dwustu uczestników II Ogólnopolskiego Turnieju Debat Historycznych IPN (odbywającego się w Sejmie) chciało wziąć udział w wydarzeniu z [...]

Przemyśl: Spotkanie Prezydiów Sejmu i Bundestagu – zapowiedź By nawiejskiej with No comments

Bezpieczeństwo w Europie na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej i NATO, przyszłość UE, a także wzajemne kształtowanie wizerunków w Polsce i w Niemczech – to główne tematy [...]

Sejm o wynagrodzeniach pracowników medycznych By nawiejskiej with No comments

Posłowie przyjęli przepisy regulujące sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. [...]

Nowelizacja ustawy o obligacjach By nawiejskiej with No comments

Ustawa wprowadza stworzenie równoważnych regulacji dla wszystkich podmiotów do emitowania obligacji. Oznacza to stworzenie podmiotom rynku ubezpieczeniowego analogicznych [...]

Podsumowanie 43. posiedzenia Sejmu By nawiejskiej with No comments

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego, uchwalenie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej [...]

Tyszka porównuje Sadurską do Misiewicza By nawiejskiej with No comments

Polityk Kukiz’15 w „Salonie politycznym Trójki” skrytykował poczynania Małgorzaty Sadurskiej jako szefowej Kancelarii Prezydenta. Zdaniem wicemarszałka Sejmu jej [...]

Kukiz’15 uważa, że podwyżki dla pracowników medycznych powinny być większe By nawiejskiej with No comments

Jerzy Kozłowski podczas dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników [...]

Nowoczesna krytycznie o rządowym projekcie ustawy dotyczącym abonamentu By nawiejskiej with No comments

Paweł Pudłowski podczas pierwszego czytania w Sejmie rządowego projektu ustawy dotyczącego zmian w opłatach abonamentowych mówił, że zawiera ona zapisy niezgodne z prawem.  [...]

Zdaniem PSL zmiany w RIO mają na celu wymianę kadr i ograniczenie kompetencji samorządu By nawiejskiej with No comments

Genowefa Tokarska podczas dyskusji w Sejmie nad Sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dotyczącym rządowego [...]

Platforma o częstych zmianach w zarządach spółek Skarbu Państwa By nawiejskiej with No comments

Janusz Cichoń zwrócił uwagę na dużą rotację z zarządach spółek Skarbu Państwa i związane z tym wysokie odprawy. Skrytykował również obsadzanie stanowisk ludźmi nie [...]

Spotkanie Prezydenta RP z Marszałkami Sejmu i Senatu ws. referendum konstytucyjnego By nawiejskiej with No comments

Spotkanie na szczycie w Pałacu Prezydenckim było związane z referendum ws. zmian w ustawie zasadniczej. Prezydent Andrzej Duda wraz z Marszałkami Markiem Kuchcińskim i [...]

2018 Rokiem Abp Ignacego Tokarczuka, Ireny Sendlerowej, 250-lecia konfederacji barskiej i Praw Kobiet By nawiejskiej with No comments

Podczas 43. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2018 roku. Przyszły rok będzie przebiegał pod patronatem: Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i Ireny [...]

Sejm uczcił 80. rocznicę rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego By nawiejskiej with No comments

W roku 2017 mija 80. rocznica rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Sejm zdecydował o uczczeniu tego wydarzenia, którego efektem było stworzenie w ciągu 2,5 [...]

Podsumowanie pierwszego dnia obrad Sejmu By nawiejskiej with No comments

Trwał on kilkanaście godzin – posłowie skończyli prace przed 23:00. Izba zajmowała się m.in. propozycjami zmian w przepisach dotyczących działaczy antykomunistycznej [...]

Nowoczesna krytykuje poprzedni Sejm, że nie pociągnął do odpowiedzialności szefa PiS By nawiejskiej with No comments

Podczas dyskusji nad Sprawozdaniem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej dotyczącym wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego [...]

PSL przeciwko proponowanym przez rządzących zmianom w sądownictwie By nawiejskiej with No comments

Krzysztof Paszyk odnosząc się do Sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, nie [...]

Według PO rządowy projekt ustawy o KRS jest niezgodny z konstytucją By nawiejskiej with No comments

Podczas dyskusji w Sejmie dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Robert Kropiwnicki mówił o niszczeniu przez PiS wymiaru sprawiedliwości [...]

Wystawa watykańska „Twarze Jana Pawła II” – Marszałek Sejmu honorowym patronem wystawy By nawiejskiej with No comments

– Ekspozycja „Twarze Jana Pawła II” przypomina nam obecność Ojca Świętego w polskim parlamencie i jeżeli przypomnimy sobie przesłanie, jakie wiele lat temu Ojciec Święty [...]

Petru opowiada się za podwyższeniem wieku emerytalnego By nawiejskiej with No comments

Przewodniczący Nowoczesnej w „Salonie politycznym Trójki” mówił, że jego partia nie chce aby w Polsce były niskie emerytury, a żeby podnieść wysokość świadczeń trzeba pracować [...]

Szef MSZ z wizytą na Kubie By nawiejskiej with No comments

W dniach 4-6 czerwca Witold Waszczykowski odbył pierwszą od ponad 30 lat wizytę szefa polskiej dyplomacji na wyspie, reaktywując dialog wysokiego szczebla z Kubą w nowych [...]

43. posiedzenie Sejmu By nawiejskiej with No comments

Ustawa o opłatach abonamentowych, o komornikach sądowych, a także uchwały ws. ustanowienia 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej i Rokiem Praw Kobiet – to najważniejsze punkty [...]

Zakopane: uroczystości 100. rocznicy objawień fatimskich z udziałem najwyższych władz państwowych i przedstawicieli Sejmu By nawiejskiej with No comments

W nabożeństwie na Krzeptówkach udział wzięli: prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, członkowie rządu oraz parlamentarzyści. Eucharystii przewodniczył metropolita [...]

Informacja CIS ws. publikacji dotyczącej zakupu samochodów przez Kancelarię Sejmu By nawiejskiej with No comments

Centrum Informacyjne Sejmu, w odpowiedzi na publikację jednego z tabloidów, podkreśla, że kwota transakcji zawarta w artykule jest wyłącznie szacunkowa i ostatecznie może być [...]

Wiadomości

Maj 8, 2015
Według Andrzeja Dudy Polska wymaga naprawy By nawiejskiej with No comments

Kandydat PiS na prezydenta w programie „Czas decyzji” w TVN24 przekonywał, że jest [...]

Maj 8, 2015
Finisz kampanii Andrzeja Dudy By nawiejskiej with No comments

Kandydat PiS na prezydenta podczas konwencji w Reducie Banku Polskiego dziękował [...]

Maj 22, 2014
United States of Europe? – Max Kolonko MaxTV By redakcja with No comments

Cywilizacja zachodu i ameryki upada przez zmieszanie się kultur a tym samym coraz [...]

Listopad 15, 2013
Pawłowicz o Nowaku – To goguś z zegareczkami By redakcja with No comments

[…] On wygląda ja Cygan, królewski Cygan […] Pawłowicz o Nowaku   [...]

Październik 17, 2013
Włamanie do sieci Ministerstwa Gospodarki pod lupą ABW By redakcja with No comments

Agencja wyjaśnia szczegóły ataku Anonymousa na sieć Ministerstwa Gospodarki oraz [...]

Październik 4, 2013
Program budowy dróg gotowy By redakcja with No comments

Jeszcze w tym roku program budowy dróg na lata 2014 – 2020 ma trafić do rządu. [...]

Komisje Sejmowe

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii By nawiejskiej with No comments

8 czerwca 2017 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ [...]

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych By nawiejskiej with No comments

8 czerwca 2017   Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ wysłuchała [...]

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold By nawiejskiej with No comments

7 czerwca 2017 Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów [...]

Komisje: Finansów Publicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi By nawiejskiej with No comments

7 czerwca 2017 Komisje: Finansów Publicznych /FPB/, Gospodarki Morskiej i Żeglugi [...]

Komisje: do Spraw Unii Europejskiej, Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju By nawiejskiej with No comments

7 czerwca 2017 Komisje: do Spraw Unii Europejskiej /SUE/, Finansów Publicznych /FPB/ [...]

Komisje: Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Kultury i Środków Przekazu By nawiejskiej with No comments

7 czerwca 2017 Komisje: Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych /RSP/ oraz [...]

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej By nawiejskiej with No comments

7 czerwca 2017 Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki [...]

Komisje: Infrastruktury oraz Obrony Narodowej By nawiejskiej with No comments

7 czerwca 2017 Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Obrony Narodowej /OBN/ [...]

Komisje: Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa By nawiejskiej with No comments

7 czerwca 2017 Komisje: Finansów Publicznych /FPB/ oraz Ochrony Środowiska, Zasobów [...]

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej By nawiejskiej with No comments

7 czerwca 2017 Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ oraz Samorządu [...]

r e k l a m a

Kluby Sejmowe

Listopad 8, 2013
Dyscyplina w PSL podczas głosowania dotyczącego wysłania sześciolatków do szkół By redakcja with No comments

7 listopada odbyło się posiedzenie klubu PSL, na którym [...]

Listopad 8, 2013
PiS chce aby premier podczas posiedzenia Sejmu wyjaśnił sprawę związaną z wyborami szefa PO na Dolnym Śląsku By redakcja with No comments

Partia złożyła wniosek w tej sprawie do marszałek Sejmu [...]

Listopad 8, 2013
Śledztwo dotyczące referendum w Warszawie By redakcja with No comments

Radny PiS doniósł do prokuratury o możliwości [...]

Listopad 2, 2013
PiS domaga się wyjaśnień od premiera w sprawie afery taśmowej na Dolnym Śląsku By redakcja with No comments

Podczas wyborów szefa lokalnych struktur PO doszło do [...]

Listopad 2, 2013
Według szefa PiS rządzący realizują interesy grup nacisku a nie ogółu społeczeństwa By redakcja with No comments

  W trakcie spotkania z mieszkańcami Błonia na Mazowszu [...]

Październik 25, 2013
PiS chce więcej pieniędzy dla rolnictwa By redakcja with No comments

Podczas posiedzenia komisji rolnictwa PiS zgłosił pięć [...]

Kuluary

Marzec 2, 2015
Komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Kultury i Środków Przekazu By nawiejskiej with No comments

18 luty 2015 Komisje: Samorządu Terytorialnego i [...]

Maj 30, 2014
Komisja Gospodarki By nawiejskiej with No comments

28 maja 2014 Komisja Gospodarki /GOS/ rozpatrzyła [...]

Listopad 2, 2013
Ćwiczenia NATO w Polsce By redakcja with No comments

W dniach od 2 do 9 listopada 6 tys. żołnierzy z 14 [...]

Wrzesień 11, 2013
Plan protestów By redakcja with No comments

Od 11 do 14 września mają potrwać protesty w Warszawie [...]

Na Wiejskiej

Czerwiec 23, 2017
Podsumowanie ostatniego dnia posiedzenia Sejmu By nawiejskiej with No comments

Ostatni dzień posiedzenia Sejmu zdominowały głosowania, [...]

Czerwiec 23, 2017
Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami By nawiejskiej with No comments

Zmiany wyposażają Generalnego Konserwatora Zabytków w [...]

Czerwiec 23, 2017
Będzie można legalnie stosować marihuanę w celach medycznych By nawiejskiej with No comments

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, [...]

Czerwiec 23, 2017
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy By nawiejskiej with No comments

Określono w niej nowe zasady przyjmowania cudzoziemców [...]